وکیل چاه و منابع آب

وکیل چاه و کمیسیون ابهای زیر زمینی صدور پروانه چاه ومنابع اب
۱۶ آذر , ۱۴۰۰
دیدگاه : 28

مباحث مربوط به چاه و کمیسیون آبهای زیر زمینی  و پلمپ چاه و حقابه  و صدور پروانه چاه با توجه به ضعف در مدیریت منابع آب کشور از مباحثی ست که گریبانگیر بسیاری از مردم کشورمان علی الخصوص کشاورزان عزیز بوده که با توجه به تخصصی بوده آن حضور وکیل متخصص چاه و منابع آب را ضرورت مبخشد .

بسیاری از هموطنان با اقدامات خودسرانه و یا سپردن پرونده چاه خود به وکلای غیر متخصص و یا اقدام خودسرانه بدون حضور وکیل متخصص چاه و آب  کمیسیون آبهای زیر زمینی  آسیب های فراوانی را متحمل گردیده اند.

وکیل متخصص چاه و پلمپ چاه و صدور پروانه
وکیل متخصص چاه و پلمپ چاه و صدور پروانه

به موجب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه  که در مورخ 13/04/1389 به تصویب مجلس قانونگذاری رسیده است، وزارت نیرو مکلف شده است که طی دو  سال بعد از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که پیش از پایان سال 85 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید. در ماده واحده قانون مزبور رعایت چند شرط برای صدور پروانه بهره برداری ضروری است  که این شروط عبارت است از :

 • فعال بودن چاه درزمان تقدیم دادخواست صدور مجوز
 • شناسایی و حفر چاه پیش از سال 1385 توسط وزارت نیرو و درج مشخصات در لیست مربوطه
 • واقع شدن چاه در دشت های آزاد و وجود ظرفیت آبی دشت
 • اختصاص آب حاصل از چاه صرفا جهت امور کشاورزی
 • عدم احراز سابقه پر یا مسلوب المنفعه شدن چاه حسب اقدام قانونی مراجع مربوط و یا به واسطه حکم قضایی
 • عدم اضرار به عموم و دیگران و واقع نشدن در حریم چاه های مجاز فعال و سایر منابع آبی مثل چشمه ها و نهرها
 • اجرا کردن آبیاری تحت فشار توسط متقاضی

مصادیق اضرار به غیر در ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون

1 – اضرار به تامین نیازهای آب شرب و نیز طرح های صنعتی در حال و آینده

2- افت وضعیت کمی و کیفی آب و یا تشدید بحران آب در دشت های فاقد ظرفیت آبی در صورت تداوم و استمرار بهره برداری از چاه

3-بوجود آمدن نشست و فروچاله در زمین در صورت تدارم بهره برداری از چاه

4- افت کیفی آب بلحاظ بیولوژیکی،فیزیکی و شیمیایی و پیش روی آب شور به سمت آب شیرین درصورت تداوم بهره برداری از چاه

5- عدم رعایت حریم منابع آب مجاور بلحاظ کمی و کیفی اعم از چاه،چشمه،قنات و رودخانه لازم به ذکر است تشخیص حریم چاه قنات و مجرا برعهده کارشناسان وزارت نیرو است و اخذ رضایت از مجاورین برای حفر چاه نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد..

وکیل متخصص چاه و منابع آب

2 230 230 0912

از مرحله صدور پروانه تا کارشناسی و کمیسیون آبهای زیر زمینی و نهایتا در دیوان عدالت اداری کنار شما هستیم.

حق الوکااله بصورت اقساط دریافت گردیده وتضمین مینمائیم که در صورت عدم موفقیت حق الوکاله شما را استرداد نمائیم.

کمسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی

با تصویب ماده واحده فوق مکانیسم دادرسی آب در ایران تغییر کرده است به این صورت که پیش از سال 1389 افرادی که به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها می بایست در دادگاه صالح طرح دعوی می نمودند اما با تصویب این قانون وظیفه رسیدگی به این گونه دعاوی برعهده کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی قرار گرفت .براین اساس به موجب تبصره 5 این ماده واحده” …کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه وزارت نیرو در این خصوص در هر استان کمیسیونی مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت زیرنظر وزارت نیرو تشکیل می گردد.” این تصمیم بااکثریت آراء اتخاذ می شود و مرجع اعتراض به تصمیم آن در دیوان عدالت اداری میباشد.

نحوه رسیدگی در کمیسیون

شاکی باید شکایت خود را راسا و به طور مستقیم و یا توسط وکیل چاه و منابع آب به دبیرخانه کمیسون ارائه دهد دبیرخانه نیز باید به محض وصول مدارک شاکی، باید گزارشی از آن تهیه و برای برای اعضای کمیسیون ارسال نماید و اعضای کمیسیون نیز مکلفند ظرف 20روز نظر کارشناسی خود را در خصوص پرونده اعلام نموده و پرونده در نوبت طرح در کمیسیون یاد شده قرار دهد.بعد از اینکه کمیسیون با حضور کلیه اعضا تشکیل شد، رای صادر و به شاکی ابلاغ می شود.این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد در این مرحله وجود یک وکیل متخصص در مقوله آبهای زیرزمینی می تواند کمک شایانی به حل مسئله و پیشبرد موضوع کند.

لذا پر واضح است که قبل از طرح شکایت در کمیسیون آبهای زیرزمینی، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست درواقع با توجه به صلاحیت ذاتی ترافعی مراجع شبه قضایی در امور اداری، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی ابتدائی به موضوع قبل از طرح آن در کمیسیون ها یا مراجع مربوط نیست.

لازم به ذکراست که به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 97/95/7مورخ 24/01/1395 کمیسیون صرفا مرجع صدور پروانه بهره برداری از چاه های حفر شده قبل از سال 85 بوده وصلاحیت پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه ها را ندارد.

بررسی ماده واحده  قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

مطابق این قانون وزارت نیرو مکلف شده است ضمن اطلاع رسانی به صاحبان چاه، ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون (27/04/1389) برای کلیه چاه های آب فعال که فاقد پروانه بوده و پیش از سال 1385 حفر شده و توسط وزارت نیرو یا دیگر دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند پروانه بهره برداری صادر نماید البته مشروط به  رعایت حریم دیگر چاه های مجاز و به شرط عدم اضرار به غیر و عموم.

وکیل چاه و کمیسیون ابهای زیر زمینی صدور پروانه چاه ومنابع اب
وکیل چاه و کمیسیون ابهای زیر زمینی صدور پروانه چاه ومنابع اب

مطابق تبصره 1 این ماده واحده، وزارت نیرو مکلف شده است نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای مالکان چاه ها با هزینه شخصی خودشان و به منظور تحویل حجمی آب جهت صاینت از سفره های آب زیرزمینی اقدام نماید. همچنین وزارت نیرو می بایست نسبت به برقی کردن کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.

پروانه بهره برداری صادره برای چاه های آب کشاورزی هر سه سال یکبار توسط شرکت آب منطقه ای، مشروط به نبود تخلف تمدید خواهد شد.

از تاریخ تصویب این قانون کلیه دستگاه های حفاری باید مجوز فعالیت و کارت تردد از شرکت های آب منطقه ای اخذ نمایند والا توسط نیروی انتظامی توقیف شده و به مدت 6 ماه به پارکینگ منتقل می شوند

از زمان تصویب این قانون،هرگونه جابجایی چاه های دارای پروانه که مواجه با کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده، صرفا در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط آیین نامه مربوطه بوده و با تشخیص کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها مجاز می باشد.

بررسی موادی از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361

 • مطابق قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثناء موارد مذکور در ماده 5 این قانون می بایست از طریق حفر چاه و قنات و با موافقت وزارت نیرو انجام شود. وزارت نیرو با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه از جمله شناسایی طبقات زمین و اب های زیرزمینی نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می نماید.
 • به موجب ماده 5 این قانون حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتیباغچه تا ظرفیت آبدهی 25 مترمكعب در شبانه روز در مناطق غیرممنوعه مجازبوده و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره برداری نیست ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی كند. در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت كتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.
 • مطابق ماده 6 این قانون صاحبان و استفاده‌ كنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل كنند. چنانچه‌ جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند. ‌
 • در مورد چاههائی كه مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای‌ امور كشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی كه ضرورت اجتماعی ایجاب كند با توجه به مقررات و‌ رعایت مصالح عمومی برای كلیه مصرف ‌كنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
 • وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و ‌اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی كنند و هزینه كارشناسی طبق تعرفه ‌وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.
 • در مواردیكه آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع به صاحبان و‌ استفاده كنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود كند. و در صورتیكه این كار از لحاظ فنی امكان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت‌ عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌ برداری را رعایت نموده است، ‌خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد كرد. ‌
 • هرگاه در اثر حفر و بهره برداری از قنات یا چاه جدیدالاحداث، آب منابع مجاور نقصان یافته و یا خشک شود به یکی از طرق زیر عمل می شود:

الف-درصورتیکه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید می بایست هزینه حفرچاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نماید

ب-درصورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفرچاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد با تواف طرفین مقدار کاهش یافته منابع آب مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارتنیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود.چنانچه توافق حاصل نشود مطابق ماده ج همین ماده عمل خواهد شد.

ج-اگر با تقلیل میزان بهره برداری از قنات یا چاه جدید مسئله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود، میزان بهرهبرداری چاه یا قنات باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.

د-چنانچه چاه یا قنات در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام فوق درمورد آن جاری نخواهد شد.

 • وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی كه به نظر كارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروك مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب‌ المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالك یا مالكین احیاء آنها را تكلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالك یا مالكین تا یك سال‌ پس از اعلام، وزارت نیرو میتواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك یا مالكین از طریق فروش آب وصول‌ نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذكر صادر نماید.
 • اگر كسی مالك چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملك غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالكیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌ عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك میتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر‌ تصرفی كه بخواهد بكند مشروط بر اینكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. ‌

  وکیل چاه و صدور پروانه چاه غیر مجاز در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی حقابه و پلمپ چاه 09122302302
  وکیل چاه و صدور پروانه چاه غیر مجاز در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی حقابه و پلمپ چاه 09122302302

ضمانت اجراهای قانونی 

 • مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا درآیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پاركهای ملی، تاسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی كردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.

دادگاه موظف است حسب مورد در رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده، وضع به حال  سابق نماید.

وکیل چاه و صدور پروانه چاه غیر مجاز در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی حقابه و پلمپ چاه 09122302302
وکیل چاه و صدور پروانه چاه غیر مجاز در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی حقابه و پلمپ چاه 09122302302

ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نیز تخصصا به ضمانت اجرای تخلف از مواد این قانون اختصاص دارد.براین اساس اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد:

الف- هر كس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز كند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه گیری آب كند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد.

ب- هر كس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبكه آبیاری متعلق به خود منتقل كند و یا موجب گردد كه آب حق دیگری به او نرسد.

ج- هر كس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

د- هر كس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف كند.

هـ- هر كس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت كند.

تبصره : در مورد بندهای (ب) و (ج) و (د) با گذشت شاكی خصوصی تعقیب موقوف می شود.

 • مطابق ماده 24 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/07/1363 مامورین شركتها و سازمانهای آب منطقه ای كه به موجب ابلاغ مخصوص وزارت نیرو مسئول حفاظت از آبهای حوزه عمل شركتهای ذیربط می باشند در مورد جلوگیری از تخلفات اشخاص به شرح زیر اقدام می نمایند.

1- در مورد چاههایی كه بدون مجوز قانونی حفر و یا در حال حفاری می باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود.

بندهای 2 و3 مطابق رای شماره 179 مورخ 4/7/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

وکیل چاه و صدور پروانه چاه غیر مجاز در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی حقابه و پلمپ چاه 09122302302
وکیل چاه و صدور پروانه چاه غیر مجاز در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی حقابه و پلمپ چاه 09122302302ز

 

حریم چاه و قنات 

حریم مقداری از مساحت اراضی اطراف چاه یا قنات و یا چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند .

بر اساس قانون مدنی حریم چاه 30 گز (هرگز 104سانتی متر ) و حریم چشمه و قنات در زمین سست 500 گز و در زمین سفت 250 گز بوده است اما تبصره ذیل ماده 38 قانون آب و نحوه ملی شدن  آن تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا را در هر مورد با وزارت نیرو دانسته است .

بنابراین حریم چاه ها با توجه به وضعیت آن با یکدیگر متفاوت است و به عواملی چون میزان آبدهی و هدایت هیدرولیکی آبخوان بر اساس قانون دارسی و قابلیت انتقال آبخوان بستگی دارد بعنوان مثال چاهی که قابلیت انتقال آبخوان آن 3000متر مربع در روز است دارای حریم 660 متر بوده در حالیکه حریم چاه دیگر با آبخوان 300 متر مربع در روز کمتر از 330 متر است .

در واقع تعیین حریم چاه و منابع آب زیر زمینی بر اساس تبصره 2 ماده 2 و تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب توسط کارشناسان وزارت نیرو تعیین میشود.

وکیل متخصص چاه و منابع آب

2 230 230 0912

از مرحله صدور پروانه تا کارشناسی و کمیسیون آبهای زیر زمینی و نهایتا در دیوان عدالت اداری کنار شما هستیم.

حق الوکااله بصورت اقساط دریافت گردیده وتضمین مینمائیم که در صورت عدم موفقیت حق الوکاله شما را استرداد نمائیم.

 

حقابه  صدور پروانه چاه پلمپ چاه کمیسیون رسیدگی به اب های زیرزمینی  حقابه  چاه های فاقد پروانه چاه های فعال منابع آب های زیرزمینی حقابه   وکیل متخصص آب های زیرزمینی وکیل چاه  کمیسیون آبهای زیر زمینی حقابه  پلمپ چاه  پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی ظرفیت آبی دشت  پلمپ چاه کمیسیون آبهای زیر زمینی حقابه  متقاضی پروانه بهره برداری صدور پروانه چاه  حقابه پلمپ چاه کمیسیون آبهای زیر زمینی  درخواست صدور مجوز پلمپ چاه  حقابه مسلوب المنفعه شدن چاه حریم چاه های مجاز صدور پروانه چاه  پلمپ چاه  حقابه  درخواست صدور مجوز آبیاری تحت فشار پلمپ چاه مشاوره حقوقی رایگان وکیل چاه  کمیسیون آبهای زیر زمینی تداوم بهره برداری از چاه تشدید بحران آب وزارت نیرو سازمان جهاد کشاورزی دیوان عدالت اداری  صدور پروانه چاه  حقابه کمیسیون آبهای زیر زمینی  نصب کنتورهای هوشمند  حقابه قانون توزیع عادلانه آب وکیل متخصص منابع آب و صدور پروانه چاه  وکیل چاه کمیسیون آبهای زیر زمینی کمیسیون آبهای زیر زمینی  پلمپ چاه صدور پروانه چاه حقابه.

28 نظر برای «وکیل چاه و منابع آب»

 • حسین آفاقی می‌گوید:

  با درود مطالب ارزنده و شفاف بود تشکر

 • سیدعلی معلم پور می‌گوید:

  با عرض سلام و ادب
  میخواستم بپرسم از لحاظ حقوقی تفاوت بین چاه آب غیر فعال و چاه متروکه چیست؟
  متشکرم

  • چاه متروکه و چاه غیر فعال هر دو از نظر قاضی کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیر زمینی و قضات دیوان عدالت اداری حکم واحدی داشته و مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز نگردیده و یکی از شروط رسیدگی فعال بودن چاه میباشد .

 • سلام، میخواستم بدونم آیا چاهی که در گذشته در مرتع و چراگاه برای استفاده احشام بوده را می‌توان توسط مرتع دارن تغییر وضعیت داد و آب آن را در کشاورزی استفاده نمود لازم به ذکر است در پایین دست این چاه بفاصله 2 کیلومتر چاه آب کشاورزی به مالکیت همین مرتعدارن وجود دارد و هنوز مرتع در دست همین مالکین هست

 • امیرحمزه یزدان پناه می‌گوید:

  چاهی که مشمول تبصره ماده سه بوده و در زمان مهلت مقرر قبل از نسخ قانون تبصره ماده سه تقاضای کارشناسی شده می‌بایست کارشناسی می‌شده و قابلیت رسیدگی در دادگاه را داشته با دستور غیر قانونی دادستان وقت زرند مهدی بخشی قبل از ارجاع به کمیسیون و کارشناسی پر و مسلوب المنفعه شده را چگونه می‌توان از مراجع قضائی ذیصلاح تقاضای خسارت‌ و احقاق حق نمود

  • متاسفانه در صورتیکه چاه شما در حال بهره برداری نباشد قابلیت صدور مجوز ندارد و اگر خلاف قانون مسلوب المنفعه شده باشد میتوانید مراتب را از طریق مراجع قانونی پیگیری و بعد از اثبات درخواست خسارت نمائید .

 • سلام فاصله چاه ما با چاه همسایه اولش 600متر بوده به دلیل کم آب بودن الان اومده تو فاصله 260چاه ما الان چاه ماه کم آب شده کلا خشک شده .کاری هست که شکایت یا وکیل بگیرم قبل این که چاه بزنه ما درخواست کارشناس کردیم اومده دیده آب داشته از زمان که چاه رو به آب رسوندن دارن استفاده میکنن چاه ما خشک شده .

  • با درود
   موضوع شما نیازمند به بررسی بیشتر میباشد اما مطابق قانون اضرار به غیر در خصوص عدم صدور مجوز چاه موثر میباشد و بنظر میرسد چاه همسایه شما مشمول ان باشد .
   لطفا از طریق یکی از شبکه های اجتماعی ما تصاویر و اسنادتان را جهت بررسی ارساg فرمائید پس از بررسی با شما تماس حاصل خواهد گردید .

 • حسینی می‌گوید:

  سلام وقت بخیر چاه قدیمی داریم که قبل سال ۸۵ حفر شده ولی توی لیست شناسایی وزارت نیست الان اقدام کردم برا مجوز حکم پر کردن چاه دادن مدارک قبض برق و استشهاد محلی و عکس هوایی میتونم تهیه کنم بازم پر میکنن یا میشه مجوز دارش کرد؟

  • لازم است از قاضی کمیسیون رسیدگی به ابهای زیرزمینی رای داشته باشید و یا در صورت مخالفت قاضی از دیوان عدالت اداری در مدت مقرر قانونی ورود به شکایت بگیرید .
   اما در هر صورت بیاد داشته باشید که حفر چاه در قبل از سال 1385 شرط لازم بوده و شرط کافی جهت اخذ مجوز چاه نبوده و تنها با این عنوان نمیتوان اخذ مجوز نمود بلکه شرایط دیگری نیز اثر گذار میباشد .
   با توجه به حساسیت موضوع اب لازم است قطعا بدون وکیل متخصص آب اقدامی بعمل نیاورده و حتما کار خود را به وکیل متخصص چاه و حقابه بسپارید.

 • سلام
  چاهی را شریک بودیم تخریب شده،تعدادی از شرکا چاه جدید زدن و الان بعداز گذشت یکماه از چاه جدید شرکا میخان هزینه های چاه جدید رابدهند و اب بگیرند ولی یکی از شرکا که چاه را زده و هزینه ما را داده ،الان ن هزینه را میگیره و ن اجازه بهره برداری از چاه را به ما میده
  میخاستم ببینم راهش چیه و اینکه میشه با تامین خواسته حکم پلپم چاه و عدم بهره برداری همه را گرفت تا تکلیف مشخص بشه؟؟؟؟؟

  • در خصوص مشکل حضرتعالی لازم است ابتدائا اعلام فرمائید که چاه دارای مجوز میباشد یا خیر ؟ بستگی به وضعیت حقوقی چاه میتوان اظهار نظر نمود لطفا اسناد و مدارک خود را جهت بررسی بیشتر از طریق موبایل به یکی از شماره های ما 09122302302-19126161121ارسال فرمائید .

 • وکیل می‌گوید:

  سلام.
  رئیس اب و فاضلاب
  فرماندار
  شورا و مالکین روستا
  بر احداث چاه عمیق و تامین آب شرب 11 روستا توافق میکنند
  ولی پس از احداث چاه عمیق
  اب و فاصلاب با آب منطقه ای مکاتبه میکنه به 22 روستا اب میدن در گذر زمان و نبود نطارت یک چاه عمیق پشتیبان هم حفر کردن

  راه و چاره چیه؟
  کحا باید اعتراض کرد

  • vakil724 می‌گوید:

   لازم هست کلیه اسناد و مدارک چاه و توافقات و مکاتبات اب منطقه ای را جهت بررسی دقیقتر به یکی از شبکه های اجتماعی شماره 09126161121و09122302302ارسال فرمائید .

 • درود
  یک چاه مشترک جهت 2 زمین ششدانگ مجزا جهت مصارف صنعتی و کشاورزی داشتیم،یکی از زمینها که چاه در آن زمین بوده فروخته شده است. با توجه به اینکه در زمین دیگر هم چاه آبی حفر شده بوده اما بدون مجوز،آیا میتوان حق آبه خود را از چاهی که در زمین فروخته شده میباشد،به این چاه منتقل کرد؟
  و سوال دوم اینکه برای چاه آبی که پیش از سال 85 حفر شده و از آن برداشت میشده،میتوان پروانه اخذ نمود؟

 • سلام سال۶۸مجوزچاه کشاورزی گرفتم چاه زدم مجوزبهره برداری گرفتم چاه اب نداشت رهاکردم الان میشه کاری کرد یاباطل شده

  • با سلام
   اشتباه بزرگی مرتکب شدید -لازم هست کلیه اسناد و مدارکتان را به شماره 09122302302یا 09126161121 ارسال فرموده تا دقیقا بررسی شود و لازم است بسیار هوشمندانه عمل بفرمائید و اقدام یا درخواست خود سرانه ئی بعمل نیاورید .

 • کمال قریشی می‌گوید:

  آیا میشود پدر از حق آبه چاه عمیق خود به پسرش هبه کند؟
  اگر بله آیا در آینده بقیه وراث میتوانند از هبه رجوع کنند؟

 • علی رضا رجبی می‌گوید:

  سلام سال ۷۰ یه چاه عمیق قاچاقی زدیم،سال ۸۰ مجوز دامداری گرفتیم،یه چاه دیگه اون طرف دامداری زدیم چاه سال ۷۰رو پلمپ کردن که ۱۴۰۲ پر کردن امیدی هست

 • امیرمختارب می‌گوید:

  سلام چاه سال 82حفرنمودم ولی تولیست شناسایی سازمان نیست ولی درعکس نقشه هوابی کاملا مشخصه والان چاه راپرکردن آیا میشه کاری کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *