وکالت دردیوان عدالت اداری

وکالت در دیوان عدالت اداری وکیل ماهر دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با سابقه دیوان عدالت اداری 09122302302

وکالت دردیوان عدالت اداری  نیازمند به حضور یک وکیل ماهر دیوان عدالت اداری جهت وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری میباشد مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با سابقه دیوان عدالت با وکیل با سابقه دیوان عدالت اداری با شماره   091223023022

معرفی دیوان عدالت اداری :

دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع قضایی می باشد که بنا به اصل 173قانون اساسی : به منظور رسیدگی به شکایت ،تظلمات و اعتراض های مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و دفاع از حقوق آن ها  ، مرجع قضایی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شده است .

برای شکایت به دیوان عدالت اداری هر فردی که مدعی است حق او ضایع شده است میتواند اقدام کند ولی دستگاه های دولتی و دولت نمی توانند شاکی در دیوان باشند و صرفا قادر به دفاع میباشد  ولی اگر شاکی کسی باشد که مدعی است مصوبه ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که حتما ذینفع باشد و می تواند اقدام به شکایت و درخواست ابطال فلان مصوبه را کند و درصورتی که مشخص شود مصوبه ای خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف قانون اساسی است  یااینکه معلوم شود که مقامی که مصوبه را تصویب کرده اختیار قانونی برای تصویب را نداشته است و خارج از اختیارات قانونی او بوده ، دیوان عدالت اداری آن مصوبه دولتی را ابطال می کند .

همچنین شایان ذکر است که فقط اشخاص حقیقی ( هرکدام از شهروندان ) یا اشخاص حقوقی (شرکت ها یا نماینگان شرکت ها) یعنی حقوق خصوصی می توانند در شعب دیوان ، در جایگاه خواهان قرار گیرند یعنی اینکه شکایت ها و اعتراضات واحد های دولتی در ((هیچ مورد )) قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد چراکه دیوان عدالت اداری موظف به حل مشکلات موجود بین مردم با نهادهای اداری است نه اینکه مسئول رسیدگی به مشکلات درونی نهادهای اداری و روابط بین دو نهاد .

وکالت در دیوان عدالت اداری وکیل ماهر دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با سابقه دیوان عدالت اداری 09122302302
وکالت در دیوان عدالت اداری وکیل ماهر دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با سابقه دیوان عدالت اداری 09122302302

البته دیوان استثنائا به شکایت مطرح شده علیه بعضی از دستگاه های عمومی غیر دولتی همچون :

1ـ  شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن شرکت ها متعلق به شهرداری ها باشد .

2ـ  بنیاد  مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه آنها که تمام یا بیشتر از 50درصد سهام یا سرمایه آنها متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد .

3- هلال احمر

4- کمیته امداد امام خمینی

5- بنیاد شهید و امور ایثارگران

6-  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

7- سازمان تامین اجتماعی

8- بنیاد امور بیماری های خاص

9ـ جهاد دانشگاهی و …

تشکیلات و ساختار دیوان عدالت اداری :

دیوان عدالت اداری متشکل از  چهاربخش :

1_ شعبه بدوی 2_شعبه تجدید نظر 3_ هیات عمومی 4_ هیات تخصصی  می باشد .

تشکیلات اداری دیوان با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود و البته رییس دیوان عدالت اداری هم می تواند  پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارائه دهد .

رییس دیوان عدالت اداری که در راس این نهاد قرار میگیرد توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود .

شعبات دیوان عدالت اداری به صورت متمرکز در تهران می باشد و دفاتر نماینگی دیوان در مراکز استانها صرفا نماینده دبیرخانه بود و به پاسخگوئی و اخذ مدارک میپردازند و صدور رای و اقدامات قضائی صرفا در تهزان میباشد و وکیل ماهر دیوان عدالت اداری جهت وکالت در دیوان عدالت اداری لازم است به ساختمان دیوان عدالت اداری در تهران جهت وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری نیازمند میباشد.

نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری :

آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است ،یعنی اینکه رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی ودر برگه های چاپی مخصوص نوشته شود . همچنین درصورتی که دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضا و یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب و امور مدنی باشد، مدیر دفتر شعبه مربوطه مطابق با قانون مذکور اقدام به ارسال اخطار رفع نقض به شاکی می کند و او مکلف است ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نماید درصورتیکه درمهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید ، قرار رد دادخواست صادر می شود .این قرار قطعی است ولی ((صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست )) .

ثبت دادخواست توسط شاکی و یا وکیل ماهر دیوان عدالت اداری با اعلام وکالت در دیوان عدالت اداری  از 4 طریق زیر امکان پذیر می شد :  :

1- مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت  دادخواست .

2 -از طریق سایت ساجد  به نشانی https://sajed.divan-edalat.ir/ .

3ـ از طریق سایت عدل  ایران به نشانی https://resultcase.adliran.ir/ .(مخصوص وکلاء دیوان عدالت اداری )

4 – مراجعه به دفاتر اداری دیوان که مستقر در دادگستری مراکز استان ها می باشد  .

وکالت در دیوان عدالت اداری وکیل ماهر دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با سابقه دیوان عدالت اداری 09122302302
وکالت در دیوان عدالت اداری وکیل ماهر دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با سابقه دیوان عدالت اداری 09122302302

مهلت تقدیم دادخواست بدوی در دیوان عدالت اداری :

مهلت تقدیم دادخواست برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ، شش ماه از تاریخ ((ابلاغ رای یا تصمیم قطعی ))مرجع مربوط میباشد شاکی یا وکیل ماهر دیوان عدالت اداری پس از اخذ وکالت در دیوان عدالت اداری جهت وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری موظف است در مهلت مقرر دادخواست خود را به ثبت برسانند .

مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح کنند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت قابل اعتراض است .در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن بنماید شعبه دیوان ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی میکند .

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات :

لازم به ذکر است :تصمیمات و آرائ دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری‌ و نیرو های مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد .

ولی برای مواردی از قبیل :

رسیدگی به شکایت های اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

1- تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی ازقبیل  و زارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها  و همچنین  تصمیمات و اقدامات ماموران این مراجع در مورد وظایف این مراجع  .

2_ رسیدگی به اعتراضات و شکایت آرا و تصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند   کمیسیون های مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها  .

3 ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات ذکر شده در بند (1) و مستاخدمان و موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها که اعم از مراجع لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی نیرو های این مراجع    می باشد  .

رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاشده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد .

تعیین میزان خسارات وارد شده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است .

در صورتی که تصمیمیات و اقدامات موضوع شکایت ، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد ،شعبه رسیدگی کننده ، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده ، صادر می نماید . و پس از صدور حکم و قطعیت آن مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم ، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است .

چنانچه حقوق استخدامی کارکنان به وسیله هییت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری یا اعمال مدیریت ضایع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند ، می توانند علیه اقدام مدیران خودیا ارای قطعی  هیات های تخلفات اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند در صورت صحت شکایت ، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رای هیاتهای مذکور را باطل و بی اثر خواهد کرد . این حکم خاص کارکنان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی توان طرف شکایت را ملزم به تجدید قرارداد یا صدور حکم استخدامی کرد .

مواعید در دیوان عدالت اداری :

1ـ برای اعاده دادرسی به دیوان عدالت اداری پس ازاینکه  از طرف هیات های کمیسون  های ماده 100،ماده 12 ، کمیسون آب های زیر زمینی  ، هییت های تخلفات اداری و .. حکم قطعی شد 3 ماه مدت اعتراض به دیوان عدالت اداری می باشد .

2ـ و برای اعتراض برای داد گاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری مدت اعتراض 20 روز می باشد .

3ـ مدت زمان پاسخ دهی به دیوان از طرف شکایت 1ماه می باشد و اگر از تاریخ ابلاغ رای بیشاز یک ماه بگذرد و پاسخی ارایه نشود شعبه باتوجه به مدارک مومجود ، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید .

همچنین درصورتیکه طرف شکایت بدون عذر موجه ازدادن پاسخ در موعد مقرر خودداری کند شعبه رسیدگی کننده ، متخلف را به 3ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می کند و این حکم ظرف 20روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است

نکته قابل توجه این است که : پس از اینکه رای قطعی از دیوان صادر شد امکان اعتراض به رای نهایی با اعمال ماده 79به ریاست دیوان  می باشد که خارج از مدت زمان برای اعتراض می باشد یعنی اینکه هرزمانی محکوم علیه متواند دادخواست اعمال ماده 79 را بدهد حتی پس از اجرای حکم صادر شده .

درخواست دستور موقت ارز دیوان عدالت اد اری :

درصورتیکه شاکی ضمن شکایت یا پس از آن مئدی بشود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرا قطعی یا خودداری از انجام و وظیفه توسط اشخاص ومراجع دولتی موجب ورود خسارت شده است و جبران آن در آینده غیر ممکن  و زیان بار می باشد تقاضای صدور دستور موقت بنماید . و شعبه رسیدگی کننده در صورت احرازضرورت و فوریت موضوع حسب امر دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات ، تصمیمات و آرا مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید .

لازم به ذکر است پس ازطرح شکایت اصلی ، باید درخواست صدور دستور موقت تا قبل از ختم رسیدگی ، به دیوان ارایه شود والبته این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .

جلب ورود شخص ثالث :

هرگاه شاکی لازم بداند شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت به دادرسی جلب شود می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواستی جداگانه ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلی ، تقاضای خودرا تسلیم کند . به همین صورت طرف شکایت نیز اگر جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را لازم بداند می تواند ضمن پاسخ کتبی ، دادخواست خود را تقدیم نماید . در هر دو صورت شعبه درهردو صورت شعبه دیوان تصویری از دادخواست و لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال کند .

و امادر مورد  ورود شخص ثالث به پرونده  مطرح شده باید گفت هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه برای خود حقی را قاٖیل و یا خودش را ذی نفع در محق شدن یکی از طرفین بداند می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوی شود .  نکته قابل توجه این است که آرای شعب دیوان هم که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتیکه به حقوق شخص ثالث ، خلل وارد نموده باشد ، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم ، قابل اعتراض است .

این اعتراض درشعبه رسیدگی کننده به پرونده مطروحو شعبه هم با بررسی دلایل ارایه شده ، مبادرت به صدور رای می نماید .

اجرای احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری :

استنکاف و کارشکنی بسیاری از سازمانها و دستگاه های اجرائی باعث گردیده که اجرای حکم در دیوان عدالت اداری مشکلتر از دادرسی ان گردد و به همین سبب وکالت در دیوان عدالت اداری علی الخصوص در مرحله اجرای احکام نیازمند به حضور وکیل ماهر دیوان عدالت اداری و وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری میباشد.

شعب دیوان عدالت اداری پس از قطعیت دادنامه به درخواست اصیل یا وکیل ماهردیوان عدالت اداری یک نسخه از آن را نیز به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نماید .

محکوم علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید .

چنانچه دستگاه های دولتی پس از انتشار رای هیات های عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور و یا ابلاغیه اجرای احکام دیوان عدالت اداری از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان نسبت عدم انجام حکم صادره به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3 ماه تا یک سال و جبران خسارات وارده محکوم شود .و در صورت انجام و تبعید شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی واحد اجرای احکام دیوان ، موضوع را به رییس دیوان گزارش می کند . رییس دیوان نیزبلافاصله پرونده را به شعب صادر کننده رای قطعی ارجاع می نماید . شعبه ذکر شده نیز موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید .

نکته قابل توجه این است که در صورت طرح مجدد پرونده در موارد اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع یا قانون، مانع اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر اینکه شعبه رسیدگی کننده قرار توقیف اجرای حکم را صادرکرده باشد و در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان ، به موانع قانونی استنا نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرسی و یا به جهتی امکان علمی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان ، موجه شناخته شود از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعب صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. در صورت تایید وجود مانع قانونی ، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعییت جایگزین محکوم به صادر می شود . در غیر اینصورت قراررد صادر و پرونده برای ادامه عملیاتن اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای قرارصادره در این مرحله قطعی است .

در جریان اجرای آرا دیوان ، راجع به نحوه اجرای بین طرفین توافقی شده باشد و محکوم علیه به تعهدات خود عمل نکند ، محکوم له می تواند عملیات اجرایی را در خواست کند و واحد اجرای احکام دیوان موضوع را پیگری می کند .

اگر دادرس اجرای احکام دیوان ، رای شعبه دیوان را مبهم بداند به طوریکه اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر موردابهام از شعبه صادر کننده رای تقاضای رفع ابهام می نماید . نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است .

وکالت در دیوان عدالت اداری وکیل ماهر دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با سابقه دیوان عدالت اداری 09122302302
وکالت در دیوان عدالت اداری وکیل ماهر دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با سابقه دیوان عدالت اداری 09122302302

شایسته است جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ماهر دیوان عدالت اداری جهت وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری یا اعطاأوکالت در دیوان عدالت اداری با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید .

ادرس و نشانی دیوانعالی کشور

آدرس و نشانی دیوان عدالت اداری :

ادرس و نشانی دیوانعالی کشور در تهران بزرگراه شهید ستاری نبش خیابان شهید مخبری ساختمان دیوان عدالت اداری میباشد.

دیوان عدالت اداری بصورت متمرکز در تهران بوده و نمایندگی مراکز استانی دیوان عدالت اداری صرفا جهت ارتباط دبیرخانه ای میباشد .

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 

در ادامه به چند نمونه رای صادره از دیوان عدالت اداری می پردازیم :

 

 

((پایان ))

وکالت در دیوان عدالت اداریوکالت در دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری   وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری  وکیل با سابقه دیوان عدالت  وکالت در دیوان عدالت اداری وکیل با سابقه دیوان عدالت   وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری  وکالت در دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری  وکیل ماهر دیوان عدالت   .

وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری  وکیل با سابقه دیوان عدالت   وکالت در دیوان عدالت اداری  وکیل با سابقه دیوان عدالت     وکالت در دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری  .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *