وکالت در دیوانعالی کشور

وکالت در دیوانعالی کشور وکیل دیوان عالی کشور وکیل دیوانعالی کشور

وکالت دیوانعالی کشوردر خصوص فرجامخواهی – اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 توسط وکیل دیوانعالی کشور با 30 سال سابقه درخشان و انبوهی از پرونده های موفق

معرفی دیوانعالی کشور :

دیوانعالی ،  عالی ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور رسیدگی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم   قضایی و ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاد شده است .

در واقع فلسفه دیوانعالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین به منظور تامین اصل برابری مردم در پیشگاه قانون است .

رسیدگی دردیوان اصولا شکلی است  البته به استثنا فرجامخواهی و اعمال ماده 477 که رسیدگی آنها در مراحل مختلف ترکیبی از رسیدگی شکلی و ماهیتی می باشد نیز وجود دارد دیوان از طریق (فرجام خواهی آرا)  فرجام خواسته نقش نظارتی خود را اعمال میکند .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوانعالی کشور

121 61 61 0912

وکالت در دیوانعالی کشور وکیل دیوان عالی کشور وکیل دیوانعالی کشور
وکالت در دیوانعالی کشور وکیل دیوان عالی کشور وکیل دیوانعالی کشور

 

تاریخچه دیوانعالی کشور :

دیوان عالی تمییز نامی است که در تاریخ 1304  هجری قمری توسط رضا خان عضدالملک وزیر  عدلیه(دادگستری)عنوان  شد و دوهه بعد وجود چنین دیوانی در متمم قانون اساسی مشروطه  قید شد .

طبق اصل 75قانون اساسی مشروطه : در تمام کشوریک دیوان خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در پایتخت و این دیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی کند مگردرمحاکماتی که راجع به وزرا باشد .

نحوه ارائه دادخواست برای دیوانعالی کشور :

برای ارائه دادخواست برای رسیدگی به پرونده ها در دیوانعالی کشور از طریق وکیل دیوانعالی کشور یا ذینفع از3 طریق زیر امکان پذیر می باشد :

  • مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست
  • دفتر خدمات ویزه (فقط در تهران )
  • از طریق سایت عدل ایران (البته توسط وکلا )
 نشانی شعب دیوانعالی کشور : 

تعداد شعبات دیوانعالی کشور 53 شعبه می باشد که در سه استان تهران ، مشهد و قم مستقر می باشند که از این تعداد شعبات 52-23-26-27-31-33-39 در قم

آدرس : قم میدان آزادگان – بلوار شهید عابدی- جنب دادگستری قم ساختمان دیوان عالی کشور به شماره های تماس : 36632158-36632265-36632171-

و شعبات 3 و5 دیوان عالی واقع در مشهد می باشد به آدرس : مشهد – بلوارساجدی-ساختمان اداره کل دادگستری وشماره تلفن : 23553615

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوانعالی کشور

121 61 61 0912

فرجام خواهی :

فرجام خواهی نیز یکی از راه های شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره می باشد که توسط عالی ترین مرجع قضایی کشور که دیوان عالی می باشد انجام میشود .فرجام خواهی نیز یکی از راه های شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره می باشد که توسط عالی ترین مرجع قضایی کشور که دیوان عالی می باشد انجام میشود .
فرجام خواهی بر دو نوع است :
1_فرجام خواهی حقوقی
2_فرجام خواهی کیفری
فرجام خواهی کیفری به درخواست محکوم علیه از دادگاه کیفری به دیوان عالی ارسال میشود و اعاده دادرسی در این نوع پرونده ها از طرق های فوق العاده نیست بیشتر جلوه تجدید نظر خواهی دارد اما فرجامخواهی حقوقی نیز که به درخواست محکوم علیه برای اعاده دادرسی و بررسی دوباره پرونده به دادگاه عالی ارجاع داده میشود، یکی از روش های رسیدگی طرق عالی به پرونده ها در دیوان عالی میباشد .
در توضیح نحوه رسیدگی به پرونده هایی که به دیوان ارجاع داده میشود باید گفت : این رسیدگی این چنین است که در بررسی شکلی منطبق بودن یا نبودن رای صادره از لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی انجام می شود و از لحاظ ماهوی توسط دادگاهی که دیوان ارجاع میدهد انجام میپذیرد.

فرجام خواهی بر دو نوع است :

1_فرجام خواهی حقوقی

طبق ماده ۳۶۸ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی آرایی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، در موارد زیر قابل فرجام‌ خواهی در دیوان‌عالی‌کشور است:

الف. احکام صادره در خصوص اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف

ب. قرارهای ابطال دادخواست و هم‌چنین رد دادخواست به این شرط که اولاً از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد و ثانیاً اصل حکم راجع به آن‌ها نیز قابل فرجام باشد.

پ. قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت به این شرط که اصل حکم راجع به آن‌ها نیز قابل فرجام باشد.

همچنبن شایان ذکر است آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیت رسیده قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

2_فرجام خواهی کیفری

مطابق ماده‌ی ۴۲۸ قانون آیین‌دادرسی‌ کیفری آراء زیر قابل‌ فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد :

1- آراء صادره درباره‌ جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه‌ی سه و بالاتر است .
2- آراء صادره در خصوص جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ آن‌ها نصف دیه‌ی کامل یا بیش از آن است .
3- آراء صادره درباره‌ جرایم مطبوعاتی و سیاسی قابل فرجام‌خواهی .

فرجام خواهی کیفری به درخواست محکوم علیه از دادگاه کیفری به دیوان عالی ارسال میشود و اعاده دادرسی در این نوع پرونده ها از طرق های فوق العاده نیست بیشتر جلوه تجدید نظر خواهی دارد اما  فرجامخواهی حقوقی نیز که  به درخواست محکوم علیه برای اعاده دادرسی و بررسی دوباره پرونده به دادگاه عالی ارجاع داده میشود،  یکی از  روش های  رسیدگی  طرق عالی به پرونده ها در دیوان عالی میباشد .

در توضیح نحوه   رسیدگی به پرونده هایی که به دیوان ارجاع داده میشود  باید گفت  : این رسیدگی این چنین است که در بررسی شکلی منطبق بودن یا نبودن رای صادره از لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی انجام می شود و از لحاظ ماهوی  توسط دادگاهی که دیوان ارجاع میدهد انجام میپذیرد .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوانعالی کشور

121 61 61 0912

اعاده دادرسی کیفری :

اعاده دادرسی از راه های فوق العاده شکایت از آرای قطعی می باشد که فقط ویژه احکام بوده و شامل اعتراض به قرار نمی باشد، اعاده دادرسی یه راه عدولی است یعنی راهی برای انجام ندادن حکم صادره می باشد ،  در اصل اعاده دادرسی،  رسیدگی ماهیتی دوباره به دعوا به درخواست محکوم علیه است که نزد مرجع صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی،  مطرح میگردد و نوعی از شکایت عدولی است و تا زمانی که راه عادی رسیدگی مانند واخواهی و تجدیدنظر باز باشد ،  مجالی برای طرح اعاده دادرسی نیست طبق رای وحدت رویه 638

((  حکم غیابی یا حکمی که هنوز قطعی نشده است را نمی توان اعاده دادرسی نمود)) .

جهات اعاده دادرسی کیفری:

بر اساس ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی کیفری به شرح ذیل بیان گردیده است که در لایحه اعاده دادرسی وکیل دیوان عالی کشور باید به بند مربوطه اشاره نماید :

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد ذیل ماده ۴۷۴  و در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف – کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب – چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت – درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ – عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی ماده 474، در صورت موافت با درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کند.

اعاده دادرسی موجود در ماده 474، فقط در خصوص حکم محکومیت قطعی (حکم قطعی حکمی است که امکان واخواهی و تجدیدنظرخواهی ندارد و باید اجرا گردد) می‌توان اعمال نمود.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوانعالی کشور

121 61 61 0912

فرجامخواهی در دیوانعالی کشور وکالت در دیوانعالی کشور وکالت در دیوانعالی کشور  فرجامخواهی در دیوانعالی کشور وکالت در دیوانعالی کشور  اعاده دادرسی دیوانعالی کشور اعاده دادرسی دیوانعالی کشور اعاده دادرسی دیوانعالی کشور  فرجامخواهی در دیوانعالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *