فرجامخواهی در دیوان عالی کشور

وکیل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور 09126161121 فرجام خواهی در دیوانعالی کشور

فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ( کیفری و حقوقی) توسط وکیل تضمینی دیوان عالی کشور و با 30 سال سابقه کار وکالت و مشاوره حقوقی دیوانعالی کشور 

نشانی دفتر وکالت ما :

تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک 7 ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی وکیل دیوان عالی کشور

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوان

121 61 61 0912

مقدمه

یکی از راههای شکایت در امور حقوقی و کیفری فرجام خواهی است . افراد زمانی که میخواهند انطباق یا عدم انطباق یک رای با قانون و شریعت را مورد برسی قرار دهند  از آن رای  فرجام خواهی میکنند . فرجام خواهی در دیوان عالی کشور انجام می شودکه عالی ترین مرجع قضایی است و وظیفه دارد که بر اجرای درست قوانین نظارت داشته باشد و پس از بررسی و مطابقت دادنامه صضادره با قانون آن را ابرام  ( تایید )  یا آن را نقض می کند . چنانچه در پرونده حقوقی رای را نقض کند پرونده را برای صدور رای به مرجع پایین تر از خود میفرستد ، زیرا صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوا را نداشته تنها وظیفه آن تایید یا نقض یک رای می باشد اما در امور کیفری راسا به صدور رای میپردازد .

وکیل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور 09126161121 فرجام خواهی در دیوانعالی کشور
وکیل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور
09126161121
فرجام خواهی در دیوانعالی کشور

مهلت فرجام خواهی در دیوانعالی کشور :

 در خصوص دادنامه های کیفری قابل فرجام 20 روز بعد از ابلاغ و در خصوص دادنامه های دادگاه های حقوقی چنانچه از رای بدوی تجدیدنظر نشود و رای دادگاه بدوی قطعی شود ، مهلت فرجام خواهی از انقضای مهلت تجدیدنظر شروع می شود .

چنانچه از رای بدوی تجدیدنظر خواهی شود و رای  تجدید نظر دوباره برعلیه فرد صادر شود از تاریخ صدور رای 20 روز مهلت فرجام خواهی برای افراد مقیم کشورایران و 2 ماه برای افرادی که خارج از ایران اقامت دارند در نظر گرفته شده است .

نحوه ثبت فرجامخواهی در دیوانعالی کشور :

ثبت فرجامخواهی چه در پرونده حقوقی یا پرونده کیفری از طریق سامانه خودکاربری وکیل و یا دفاتر خدمات قضائی صورت پذیرفته و لایحه به خود شعبه مربوطه ارسال میگردد  پس از وصول لایحه فرجامخواهی به شعبه در موعد مقرر و تبادل لوایح اصل پرونده به همراه لوایح به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی فرجامی ارسال میگردد .

فرجام خواهی خارج از مهلت مقرر :

اگر فرد در مهلت مقرر فرجام خواهی نکند یا  قرار رد درخواست فرجام خواهی  صادر شده باشد یا رای در دیوان قطعی شده باشد  و یا شخص ادعا کند که حکم با شرع مخالف است می تواند درخواست خود را به دادستان کشور ارائه دهد  و برای رسیدگی فرجامی اقدام کند .  دادستان پس از مطالعه و برسی پروند چنانچه آن را مخالف قانون و شرع تشخیص دهد به دیوان عالی کشور دستور می دهد که این رای را نقض کند . این فرجام خواهی را فرجام خواهی با واسطه می گویند .  مهلتی که برای چنین درخواستی در نظر گرفته شده است یک ماه پس از رد شدن درخواست و یا انقضای مهلت فرجام خواهی است .

نقض رای توسط دیوان عالی کشور :

زمانی که رای توسط دیوان عال کشور نقض می شود رای به شعبه دیگر از همان حوزه فرستده می شود . ولی اگر رای به دلیل ناقص بودن تحقیقات نقض شود به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود تا مجددا رسیدگی شود . در این حالت یا رای به شعبه هم عرض یا اینکه به همان شعبه ارسال می شود .

رای اصراری چیست ؟

هنگامی که حکم نقض می شود در دیوان عالی کشور ، دادگاه با ذکر دلایل خود مطابق با رای اولیه اقدام به صدور رای میکند به این رای ، رای اصراری می گویند.

فرجام تبعی چیست؟

فرجام خوانده پس از پاسخگویی به دادخواست فرجام میتواند نسبت به قسمتی از رای که آن را به ضرر خود می داند در خواست فرجام خواهی کند که به آن فرجام تبعی می گویند .

با توسل به چه مواردی میتوان در دادگاه فرجام خواهی کرد ؟
 • زمانی که دادگاه بدوی که اقدام به صدور رای کرده صلاحیت نداشته باشد.
 • رای صادره بر خلاف قوانین و شریعت باشد.
 • عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در حین رسیدگی مواردی است که بتوان به ان استناد کرد.
 • آرای متفاوت و متغایر از هم بین اصحاب یک دعوا صادر شده باشد.
 • تحقیقاتی که در پرونده انجام شده ناقص باشد.
 • به دلایلی که هر یک از طرفین دعوا ارائه کرده است توجه نشده باشد.
فرجام خواهی حقوقی

شتخیص هماهنگی و یا عدم هماهنگی رایی که صادر شده است با قوانین و مقررات ( ماده 366 قانون آیین دارسی مدنی )

 در امور حقوقی چه آرایی قابل فرجام خواهی هستند ؟  

 • احکامی که قابل فرجام صادر می شوند در قانون ذکر شده اند ، مواردی مانند تولیت ، حجر ، نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق ، وقف ، حضانت و …دعواهای ثلث در صورتی که ، تولیت ، حبس ، تنها در صورتی که پی از دادگاه بدوی در رابطه با آنها تجدیدنطر خواهی نشده باشد میتوان از آنها فرجام خواهی کرد .
 • آرایی که در رابطه با آنها تجدیدنظر خواهی شده باز قابل اعتراض و فرجام خواهی می باشند ( گاهی اوقات در احکامی به نفع تجدیدنظر خواه صادر می شود او را قانع نمیکند در این حالت او می تواند فرجام خواهی کند ).

    در رابطه با احکام مالی :

چنانچه رایی که در دادگاه بدوی صادر شده است از آن تجدیدنظر خواهی شود دیگر قابل فرجام خواهی نیست ولی اگر از یک حکم مالی بدون تجدیدنظر پس از دادگاه بدوی قطعی شود  در صورتی که خواسته آن بیشتر از 20 میلیون تومان باشدقابل فرجام خواهی است.

قرار هایی که قابلیت فرجام خواهی دارندعبارتند از :

1-قرار های مشروط بر اینکه اصل حکم آنها قابلیت فرجام خواهی را داشته باشد.

2-قرارابطال یا رد دادخواست.

3-قرار عدم اهلیت و سقوط دعوا ( ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ).

چه احکامی قابل فرجام خواهی نیستند؟

 • زمانی که خواهان و خوانده با قصد و رضایت خود امتیاز فرجام خواهی را از خود ساقط میکنند.
 • زمانی که رایی بر اساس اقرارقاطع شخص صادر شده است دیگر قابل فرجام خواهی نیست زیرا شخص در جلسه رسمی دادگاه و در محضر قاضی اقرار به ارتکاب عملی کرده و انجام آن را پذیرفته است .
 • احکامی که با بررسی و نظر یک یا چند کارشناس صادر شده باشد.
 • احکامی که با استناد به سوگند صادر شده است : زمانی که خواهان دلایل کافی نداشته باشد و ادعای او توسط خونده مورد انکار قرار گرفته باشد ، در این صورت با توسل به سوگند قاضی پرونده اقدام به صدور رای میکند و این رای قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواه را ندارد ( ماده 369 قانون آیین دادرسی کیفری ).
 • احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی هستند.
 • در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل فرجام خواهی نباشد احکام که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی صادر می شوند نیر قابل فرجام خواهی نیستند.

فرجام خواهی کیفری

افرادی که مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری حق فرجام خواهی دارند به شرح ذیل می باشند :

محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی او

شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او

دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب مجازات

آرای قابل فرجام خواهی مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری  به شرح زیر می باشد :

جرائمی که مجازات قانونی آنها  سلب حیات است،  قطع عضو ، حبس ابد و  جرائم سیاسی و مطبوعاتی  ، جنایت علیه تمامیت جسمی با میزان نصف دیه و بیشتر ، جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک و دووسه است صورت می گیرد .

جهات فرجامخواهی در دیوان عالی کشور در ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری  به شرح ذیل است :

 • ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
 • ادعا عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت که منجر به بی اعتباری رای دادگاه
 • عدم رعایت مستندات با مدارک موجود در پرونده

حضور طرفین در دیوان عالی کشور

رسیدگی فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ( کیفری و حقوقی)  توسط وکیل تضمینی دیوان عالی کشور و با 30 سال سابقه کار وکالت 09126161121  بدون احضار طرفین دعوا یا وکلای آنها انجام میشود ، مگر اینکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند ( ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری ).

تفاوت فرجام خواهی حقوقی و کیفری

تفاوت فرجام خواهی حقوقی و فرجام خواهی کیفری در این است که در امور کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دادگاه تجدید نظر می باشد و مرجع صالح برای رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می باشد دیوان عالی کشور است.

ولی در امر حقوقی یک رای هم قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد هم قابلیت فرجام خواهی.

وکیل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور 09126161121 فرجام خواهی در دیوانعالی کشور
وکیل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور
09126161121
فرجام خواهی در دیوانعالی کشور

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوان

121 61 61 0912

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوانعالی کشور

4 نظر برای «فرجامخواهی در دیوان عالی کشور»

 • محمدامیری می‌گوید:

  سلام : فرجام خواهی اینجانب دراستنادبه فقرات ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی بوده ،شعبه 14 دیوان عالی کشورحکمی متناقض باشعبه10دیوان ودرمخالفت بارأی وحدت رویه که مستندبه همین فقرات ماده مذکوراست دراستنادبه ماده368این قانون صادرنموده خواستم ببینم آیادررابطه باتغافل ازماده مذکورامکان فرجام خواهی ازحکم شعبه14میسر است یاخیر؟باتشکر

  • با سلام
   جهت اظهار نظر در خصوص امکان فرجام خواهی در خصوص دادنامه شما از دیوان عالی کشور لازم است کلیه اسناد و دادنامه هایتان بررسی شود لطفا کلیه اسناد مدارک و دادنامه هایتان را به شماره 09126161121 از طریق واتساپ یا تلگرام و با ایتا و …ارسال تا دقیقا بررسی و پاسخ داده شود .

 • باسلام و عرض ادب و احترام

  آرای دادگاههای تجدید نظر که قرار رد دادخواست فرجامی را تائید کردند ؛ ظاهرا قابل فرجام نیست رای دارگاه تجدیدنظر مستند بند ۴ ماده ۳۷۱ ق آ د م دارم و یک قرار رد داد خواست در یک موضوع واحد میشه از این طریق استفاده کرد فرجام خواهی کنم ؟؟؟ لطفا اینجانب را ارشاد فرمایید باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *