اعمال ماده 477

وکیل اعاده دادرسی توسط قوه قضائیه اعمال ماده 477 کمیسیون ماده 477

اعمال ماده 477 در دیوان عالی کشور یکی از روشهای فوق العاده دادرسی در خصوص احکام قطعیت یافته توسط وکیل دیوان عالی کشور میباشد .

چنانچه ریاست قوه قضائیه آراء قطعیت یافته ای را خلاف شرع بین و مخالف موازین شرعی تشخیص دهد با دستور تجویز اعاده دادرسی با عوان اعمال ماده 477 پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که به همین منظور در دیوان عالی کشور اختصاص یافته رسیدگی شود .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور

121 61 61 0912

رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح ، رئیس دادگستری کل استان ، چنانچه آراء قطعیت یافته اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند به موجب تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی اعاده دادرسی نمایند.

وکیل اعاده دادرسی توسط قوه قضائیه اعمال ماده 477 کمیسیون ماده 477
وکیل اعاده دادرسی توسط قوه قضائیه اعمال ماده 477
کمیسیون ماده 477

مهلت و هزینه دادرسی اعمال ماده 477 :

برابر نظریه شماره 7/8425-1386/12/15 اداره حقوقی قوه قضائیه اعمال این ماده مقید به زمان نمی باشد و علاوه بر آن اعمال ماده 477 طبق بخشنامه شماره 9000/1953/100 مورخ 1393/1/17 رئیس قوه قضائیه در خصوص تعرفه خدمات قضائی مقید به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد.

مدت زمان و چگونگی رسیدگی به درخواست اعمال ماده 477:

اعمال ماده 477 با درخواست متقاضی شروع و تشخیص عدم انطباق با شرع مقامات ذیصلاح معین شده و نهایتاً دستور و تجویز رئیس قوه قضائیه جهت اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور و به شعب خاص که به این منظور اختصاص یافته ارجاع می گردد.

نحوه رسیدگی به درخواست اعمال ماده 477 در دیوانعالی کشور غیر حضوری بوده و طرفین احضار نخواهند شد ؛ اما طرفین شخصاً یا با انتخاب وکیل دادگستری و تنظیم وکالت در اعمال ماده 477 می توانند نسبت به پیگیری پرونده مراجعه و یا لایحه یا مدافعات خود را به مرجع مربوطه تسلیم نموده و یا جهت حصول نتیجه نهائی و تصمیم نهائی تلاش نماید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور

121 61 61 0912

دستور العمل اجرائی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (خلاف بین شرع):

دستور العمل اجرائی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برابر مصوبه شماره 100/135954/9000 مورخ 09/09/1398 از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به شرح ذیل ابلاغ گردیده است:

بر اساس این دستور العمل قاضی صادر کننده حکم و سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و وکیل و  دستگاه های اجرائی ذینفع درصورتی که رای یا دادنامه ای خلاف بین شرع تشخیص دهند می توانند درخواست خود را به صورت مستدل و مستند پیوست نموده و با تصویر مصدق دادنامه های قطعی به دفتر رئیس قوه قضائیه و یا دادگستری کل استان تقدیم نمایند.

بنابراین مرجع تسلیم دادخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رئیس کل دادگستری استان بوده بنابراین اشخاص یا وکلای آنان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست درخواست خود را خطاب به رئیس دادگستری کل استان نوشته و به دادگستری کل استان خود جهت ثبت تقاضای اعمال ماده 477 مراجعه نمایند.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور

121 61 61 0912

وکیل اعاده دادرسی توسط قوه قضائیه اعمال ماده 477 کمیسیون ماده 477
وکیل اعاده دادرسی توسط قوه قضائیه اعمال ماده 477
کمیسیون ماده 477

نشانی دفتر وکالت ما :

تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک7 ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی رایگان با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *