اعاده دادرسی کیفری

وکیل اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور مشاوره حقوقی رایگان وکیل دیوان عالی کشور 09126161121

 درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 474 قانون ائین دادرسی کیفری  قابل ثبت توسط وکیل اعاده دادرسی دیوانعالی کشور بوده و در صورت نقض حکم پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارسال خواهد گردید.

دفتر وکالت ما با 30 سال سابقه کار مفید بعنوان وکیل دیوانعالی کشور امادگی خود را جهت قبول وکالت پرونده شما اعلام و جهت بررسی دقیق و مشاوره حقوقی رایگان خواهشمند است تصویر اسناد – مدارک – دلایل و دادنامه های بدوی و تجدید نظر خود را به شماره واتس اپ 09126161121 برای وکیل تضمینی دیوان عالی کشور ارسال فرموده تا دقیقا بررسی و در صورت لزوم با شما تماس تلفنی برقرار خواهد گردید .

ادرس دفتر وکالت ما :

تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک 7 ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی رایگان با وکیل تخصصی اعاده دادرسی کیفری  دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور وکیل قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور وکیل متخصص دیوان عالی کشور اعاده دادرسی 09126161121
وکیل دیوان عالی کشور وکیل قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور وکیل متخصص دیوان عالی کشور اعاده دادرسی 09126161121

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور 

121 61 61 0912

وکیل اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور مشاوره حقوقی رایگان وکیل دیوان عالی کشور 09126161121
وکیل اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور
مشاوره حقوقی رایگان وکیل دیوان عالی کشور
09126161121

موضوع : اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده در لغت به معنای برگرداندن و  از سر گرفتن است.

اعاده دادرسی از موارد رسیدگی فوق العاده بوده و  در اصلاح حقوقی به  معنای رسیدگی مجدد به موضوعی که در رابطه با آن حکم قطعی صادر شده است می باشد  . رای قطعی  دارای خصوصیت اعتبار امر مختومه می باشد ولی گاهی احکام  ازروی خطا و به اشتباه صادر می شوند بنابراین قانونگذار امتیاز اعاده دادرسی را در نظر گرفته از جهت اینکه امکان بررسی یک رای بعد از قطعی شدن آن ، در صورت وجود بعضی  شرایط وجود داشته باشد که در ادامه به آن می پردازیم .

آثار اعاده دادرسی چیست ؟

 • حق مطالبه ضرر و زیان برای فرد به وجود می آید.
 • باعث متوقف شدن اجرای حکم می شود ( ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه رای دیوان مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا مطابق ماده 477 اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد ).
 • اگر درخواست وارد باشد حکم را نقض میکند و جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارسال میگردد .
 • چنانچه حکم اشتباه صادر شده باشد آن را باطل می کند.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور 

121 61 61 0912

اشخاصی که حق اعاده دادرسی دارند مطابق ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص ذیل هستند:

محکوم علیه و نماینده قانونی او

در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسرو وراث قانونی او

دادستان کل کشور

دادستان مجری حکم

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری :

درخواست اعاده دادرسی کیفری  مطابق ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری باید در دیوان عالی کشور مطرح شود . این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یک از موارد موضوع ماده 474 این قانون ، با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می شود .

مهلت اعاده دادرسی :

برای ارائه درخواست اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور مهلتی تعیین نشده است و هر زمانی که یکی از دلایل و جهات اعاده دادرسی کیفری ایجاد شود امکان ارائه این دادخواست وجود  دارد.

جهات اعاده دادرسی کیفری مطابق ماده 474 قانون ائین دادرسی کیفری در دیوانعالی کشور  :
 • زمانی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند در صورتی که ارتکاب آن جرم توسط یک نفر امکان پذیر باشد.
 • هنگامی که فردی به قتل شخصی محکوم می شود ولی زنده بودن مقتول محرز می گردد.
 • شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شود به طوری که از تضاد دو حکم بی گناهی یکی از آنها محرز شود.
 • درباره شخصی با یک اتهام احکام و آراء متفاوتی صادر شود.
 • در دادگاه ثابت شود که مدارکی و ادله ای که بر اساس آن رای صادر شده جعلی باشد . مانند زمانی که ثابت شود شهادتی بر خلاف واقعیت بوده و اسنادی که ارائه شده است جعلی بوده.
 • پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدید اتفاق افتد و و دلایل و مدارک جدید ارائه شود که نشان دهنده بی گناهی محکوم علیه و بی تقصیر بودن آن است ( در صورتی که محکوم علیه قبل از صدور حکم از آن دلایل و مدارک اطلاع داشته و به آنها استناد نکرده باشد دیگر امکان اعاده دادرسی نیست ).
 • عملی که شخص مرتکب آن شده است جرم نباشد و یا مجازاتی که برای شخص در نظر گرفته شده است بیش از مجازاتی باشد که در قانون ذکر شده است .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور 

121 61 61 0912

اعاده دادرسی کیفری توسط رئیس قوه قضائیه :

( ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ) در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا در شعبه ای که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر اختصاص پیدا کرده مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد ورای قطعی صادر شود .

در اعمال اعاده دادرسی ماده 477 نیازی به وجود جهات اعاده دادرسی کیفری نیست بلکه کافی است تنها رئیس قوه قضاییه رای صادر شده را مخالف شرع بداند.

طریقه ارائه دادخواست اعاده دادرسی :

برای ارائه دادخواست اعاده دادرسی نیازی به مراجعه حضوری به دیوان عالی کشور نیست و از طریق دفاتر خدمات قضایی این امر امکان پذیر می باشد.

مدت زمان رسیدگی به اعاده دادرسی :

مدت زمان رسیدگی به اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به ظور متوسط 3 ماه الی 5 ماه میباشد .

نحوه پیگیری پرونده اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور :

پیگیری پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور توسط متقاضی اعاده دادرسی کار اسانی نیست و تنها توسط وکیل متخصص و پرنفوذ در دیوان عالی کشور قابل انجام میباشد .

وکیل اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور مشاوره حقوقی رایگان وکیل دیوان عالی کشور 09126161121
وکیل اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور
مشاوره حقوقی رایگان وکیل دیوان عالی کشور
09126161121

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور 

121 61 61 0912

دفتر وکالت ما با 30 سال سابقه کار مفید بعنوان وکیل دیوانعالی کشور امادگی خود را جهت قبول وکالت پرونده شما اعلام و جهت بررسی دقیق و مشاوره حقوقی رایگان خواهشمند است تصویر اسناد – مدارک – دلایل و دادنامه های بدوی و تجدید نظر خود را به شماره واتس اپ 09126161121ارسال فرموده تا دقیقا بررسی و در صورت لزوم با شما تماس تلفنی برقرار خواهد گردید .

ادرس دفتر وکالت ما :

تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک 7 ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی رایگان با وکیل تخصصی اعاده دادرسی کیفری  دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشورقاضی بازنشسته دیوان عالی
وکیل تضمینی دیوان عالی کشور قاضی بازنشسته دیوان عالی اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

سئوالات احتمالی از وکیل دیوان عالی کشور :

آیا اعاده دادرسی زمان دارد ؟

خیر اعاده دادرسی بعد از قطعی شدن حکم تا هر زمانی قابل انجام است و مقید به زمان نیست و هر زمانیکه جهات اعاده دادرسی برابر ماده 474 قانون ائین دادرسی کیفری فراهم بشه قابل انجام هست .

اعاده دادرسی را چگونه میتوان ثبت نمود ؟ و نحوه و چگونگی ثبت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور چگونه است ؟

 اکیدا به شما توصیه میکنیم که شخصا این کار را انجام ندهید و اعاده دادرسی کیفری را به وکیل یا قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور بسپارید  و بیاد داشته باشید این اخرین فرص شماست پس فرصت سوزی نفرمائید .

اما اعاده دارسی لازم است در دفاتر ویژه خدمات الکترونیک قضائی یا توسط سامانه خودکاربری وکیل دیوان عالی کشور ثبت شود .

چه پیوستهائی باید ضمیمه لایحه  اعاده دارسی ما جهت ارسال به دیوانعالی کشور شود ؟

1- رای مصدق دادگاه بدوی   2- رای مصدق تجدید نظر 3- گواهی قطعیت دادنامه 4 – وکالتنامه وکیل دیوان عالی کشور 5- سایر دلایل و مدارک

آیا امکان مراجعه حضوری به دیوان عالی کشور جهت پیگیری اعاده دادرسی وجود دارد ؟

بله اما صرفا میتوانید کسب اطلاعات بفرمادید و ملاقات با قضات دیوان عالی کشور ممکن نیست مگر در موارد خاص . و بهتر است وکیل دیوان عالی کشور پیگیر باشد .

با توجه به اینکه رسیدگی در دیوانعالی کشور غیر حضوریست حضور وکیل یا قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور چه فایده ای دارد ؟

حضور وکیل دیوان عالی کشور در پرونده بسیار ضروریست و وکیل متخصص دیوانعالی کشور میتواند در دیوان حضور یافته و با قضات دیوان عالی کشور ملاقات و مذاکره نماید و در روند دارسی اثر مثبت ایفا نماید و معمولا پرونده های بدون وکیل در دیوان به شکست می انجامد .

و علاوه بر همه مهم اینست که وکیل دیوانعالی کشور اصل پرونده را بدقت مطالعه نموده و لایحه وکیل بصورت تخصصی تنظیم میشود.

آیا در صورت شکست در اعاده دادرسی دیوان عالی کشور میتوان مجددا تقاضای اعاده دادرسی نمود ؟

از همان جهت خیر اما از جهات دیگر بله 

اما معمولا اعاده دادرسی مجدد با توجه به ذهنیت رد قبلی کار اسانی نیست و وکیل متخصص دیوان عالی کشور نیز ناچارا سه برابر تعرفه حق الوکاله اخذ مینماید.

 هزینه وکیل و حق الوکاله اعاده دارسی در دیوان عالی کشور به چه میزان است؟

حداقل تعرفه 60 میلیون تومان است به بالا بستگی به کیفیت و زحمتی دارد که در بر خواهد داشت  که دفتر وکالت ما بصورت اقساط انرا دریافت خواهد نمود و اگر سابقا اعاده رد شده باشد حداقل 120 م تومان میباشد .

ایا در مرحله اعاده دادرسی اصل پرونده توسط دیوانعالی کشور مطالبه خواهد شد ؟

خیر مگر در موارد خاص !

ایا اعاده دادرسی کیفری مانع اجرای حکم و باعث توقف در اجرای حکم خواهد گردید ؟

خیر  اعاده دادرسی باعث توقف اجرای حکم نمیگردد – مگر در موارد خاص!

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دیوان عالی کشور 

121 61 61 0912

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *