اخبار حقوقی

اطلاعیه در خصوص تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


رای قطعی تبدیل وضعیت استخدامی مربیان بلاتکلیف حق التدریس سازمان آموزش فنی حرفه ای توسط دیوان عدالت اداری صادر شده که این رای در پی دادخواست ( شکایت ) ارائه شده مبنی بر تعیین تکلیف استخدامی مربیان آموزش حرفه ای و حرفه ای دیوان عدالت اداری صادر و در پی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس بطرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان امور اداری و استخدامی صادر و به مدیر کل آموزش فنی وو حرفه ای استان جهت اجرا در خصوص شاکی ارسال شده است .

مربیان محترم آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور چنانچه قصد تقدیم دادخواست و شکایت به دیوان عدالت اداری را داشته باشندمیتوانند از خدمات وکیل متخصص در تبدیل وضعیت استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ بصورت رایگان بهره مند گردیده و جهت اطلاع بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمایند.

دیوان عدالت اداری