تصرف عدوانی

۳۰ مرداد , ۱۴۰۰

دفتر وکالت ما با سالها تجربه تحت نظر وکیل خلع ید و تصرف عدوانی با تجارب فراوان آماده ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شما هموطنان گرامی میباشد .

جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل تصرف عدوانی و خلع ید  با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید.

تصرف عدوانی به معنای به زور گرفتن یک مال غیر منقول (ملک) از کسی است که قانونا یا حتی بدون هیچگونه قراردادی متصرف سابق ملک بوده است.
اگر شخصی بدون رضایت مالک یا به زور ملکی را از تصرف مالک یا متصرف قبلی خارج نماید این عمل وی تصرف عدوانی نامیده شده و جرم میباشد.
بنابراین اگر کسی مدعی خلاف قانون بودن متصرفات کسی باشد میبایست از طریق قانون عمل کند و نمیتواند آنرا به زور بگیرد در غیر اینصورت خود متصرف و متجاوز شناخته خواهد شد.
ماده ۳۱ قانون مدنی میگوید :« هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان خارج نمود مگر به حکم قانون و همچنین ماده ۳۵ قانون مدنی میگوید تصرف سند مالکیت نیست ولی دلیل مالکیت است .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل  (حتی ملاقات حضوری )  بدون دریافت حق المشاوره
در صورت نیاز به وکیل با تجربه تصرف عدوانی با سالها سابقه با ما تماس حاصل فرمائید.
نگران حق الوکاله نباشید هزینه وکالت در دفتر ما بسیار کم و فعالیت ما برای شما بسیار زیاد است
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

نحوه اثبات تصرف عدوانی
در خصوص اقامه دعوا یا شکایت تصرف عدوانی و اثبات آن بهتر است این کار را به یک وکیل خوب و باتجربه بسپارید چراکه بسیار حساس بوده و اظهارات شما ممکن است بر علیه شما به کار گرفته شود .
در شکایت تصرف عدوانی شاکی یا خواهان باید اثبات نماید که
اولا :قبل از متصرف ملک در تصرف وی بوده است و مدت زمان تصرف وی میبایست به اندازه ای باشد که عرفا متصرف شناخته شده باشد و مثلا همسایگان وی را بشناسند و به سابقه تصرف وی گواهی دهند و یا با ادله اثباتی دیگر سبق تصرفات شاکی یا خواهان اثبات شود.
ثانیا: باید اثبات گردد که تصرف به نحو عدوان صورت گرفته باشد نه با اذن و اجازه .
برابر ماده ۱۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی ارائه سند مالکیت دلیل سابقه تصرف خواهان میباشد و دلیل دیگری لازم نیست مگر اینکه طرف مقابل به طریق دیگری تصرفات خود را ثابت نماید.
نحوه شکایت از متصرف تصرف عدوانی
شکایت از فردی که به جبر و بدون رضایت مالک یا متصرف قبلی اقدام به تصرف عدوانی نموده است شخصا یا توسط وکیل به دو صورت کیفری و حقوقی قابل انجام است .

چه کسی میتواند علیه متصرف شکایت نماید ؟
مالک با در دست داشتن داشتن سند مالکیت و یا مستاجر یا متصرف قبلی نیز میتواند در صورت اثبات سبق تصرفات اقدام نماید.
شکایت کیفری تصرف عدوانی (صرفا توسط دارنده سند مالکیت یا وکیل دادگستری) قابل انجام بوده و سایرین مانند مستاجر یا دارنده قولنامه یا بیع نامه و… نمیتوانند اعلام شکایت کیفری نمایند.
شکایت کیفری علیه متصرف عدوانی برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی  صرفا توسط مالک یا وکیل قانونی وی قابل پذیرش میباشد .
بنابرین چنانچه شخصی فاقد سند مالکیت باشد حق شکایت کیفری نداشته و میبایست از طریق طرح دادخواست حقوقی شکایت خود را مطرح نماید.
رکن قانونی شکایت کیفری تصرف عدوانی کیفری مواد ۶۹۰و ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی میباشد .

دادخواست حقوقی تصرف عدوانی
برابر ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه شخص یا اشخاصی بدون رضایت او مال غیر منقولی را از تصرف وی خارج نموده اند .
بنابر این لازم است خوانده تصرف عدوانی بدون اذن و اجازه خواهان یا متصرف قبلی و بدون رضایت وی اقدام به این عمل نموده باشد.
بنابرین متصرف سابق بدلیل سبق تصرفات بدون نیاز به دلایل مالکیت خود صرفا با اثبات سبق تصرف میتواند شخصا یا توسط وکیل دعاوی حقوقی و با گرفتن وکیل خبره و مجرب نسبت به طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست اقدام و رفع تصرف نماید.
مستند قانونی شکایت تصرف عدوانی حقوقی از ماده ۱۵۸ لغایت ماده۱۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد.
گرفتن وکیل در شکایت خلع ید ضروری است .
اعلام شکایت کیفری یا تقدیم دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی بهتر است از طریق وکیل با تجربه دادگستری انجام شود چرا که کوچکترین اظهارات شما در تحقیقات یا جلسات ممکن است علیه شما به کار گرفته شده و دادخواهی شما را بی اثر کند.

خلع ید چیست ؟
خلع ید یکی از دعاوی ملکی بوده که از جانب مالک رسمی ملک یا وکیل دادگستری طرح میگردد که منشاء آن غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود نداشته باشد

تفاوت تصرف عدوانی و خلع ید چیست؟
در خلع ید داشتن سند مالکیت ضروری است و تنها مالک میتواند طرح دعوای خلع ید نماید اما در تصرف عدوانی خیر! در تصرف عدوانی متصرف سابق یعنی کسی که ملک به زودر از چنگ وی خارج شده حتی اگر مالک نباشد و سند رسمی مالکیت نیز نداشته باشد میتواند دعوای حقوقی تصرف عدوانی طرح نماید.
بنابر این در خلع ید باید سند رسمی مالکیت خواهان ضمیمه دادخواست شود و طرح دعوای خلع ید بدون در دست داشتن سند ثبتی مالکیت بی فایده است.
اما در تخلیه ید قرارداد وجود دارد اما مدت آن پایان یافته و طرف شکایت از تخلیه امتناع می ورزد .و این دعوا نیز حتما باید از طرف مالک یا وکیل دادگستری مطرح شود اما در تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت نیست.

خلع ید ملک مشاعی
یکی از بیشترین اختلافات در املاک مشاعی در اختیار گرفتن ملک توسط یک یا چند تن از شرکا یا وراث و محروم نمودن دیگری از استفاده از ملک و یا سلب حق و جلوگیری از ورود وی به ملک میباشد.
این دعوا از طرف یک شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث مطرح میگردد.
با عنایت به مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی اداره مال مشاع مشخص گردیده و هرگونه تصرف اختصاصی بدون اذن مالک یا مالکین شاعی دیگر غاصبانه بوده و هریک از شرکاء به تنهائی حق اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف را دارد .
برابر ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور حکم خلع ید ملک مشاعی به نفع یکی از شرکاء از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملکخلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
بر طبق رای مشورتی اداره حقوقی در صورت خلع ید ازمتصرف تحویل ملک به هریک از شرکاء موکول به موافقت تمامی شرکاست.
هزینه دادرسی خلع ید  – تصرف عدوانی و تخلیه
خلع ید از دعاوی مالی میباشد و بر اساس ارزش منطقه ای ملک هزینه دادرسی آن معین میگردد اما تصرف عدوانی و تخلیه ید از دعاوی غیر مالی میباشد

ملاقات و مشاوره حضوری رایگان با وکیل ۰۹۱۲۶۱۱۱۲۱

تصرف عدوانی
پرونده های تصرف عدوانی – مزاحمت و ممانعت ازحق سه عنوان مجرمانه ای هستند که بسیار به هم نزدیک بوده و اغلب موکلین و حتی گاه وکلا و قضات را نیز به اشتباه می اندازد .به سه دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مجموعاً دعاوی تصرف گفته می شود.
– دعوای تصرف عدوانی: عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید. (ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی )
– دعوای ممانعت از حق: عبارتست از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد ( ماده ۱۵۹ قانون مذکور )
– دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. ( ماده ۱۶۰ )
– دسته بندی دعاوی به مالکیت و تصرف یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول است. دعاوی تصرف در مورد اموال منقول مصداق نداشته و مدعی حق تنها می تواند دعوای مالکیت اقامه کند. در این موارد در صورتی که موضوع واجد جنبه کیفری باشد، طرح شکایت کیفری امکان پذیر می باشد اما از لحاظ حقوقی صرفاً امکان دعوای مالکیت وجود دارد و در واقع شکاین کیفری مبنی بر تصرف عدوانی توسط وکیل یا اصیل مستلزم دارا بودن سند مالکیت بنام شاکی میباشد.
– چنانچه شخصی مدعی داشتن حق انتفاع یا ارتفاق در ملک دیگری باشد، می بایست دعوای مالکیت مطرح گردد و نه تصرف عدوانی.
– سه رکن ضروری در طرح دعوای تصرف عدوانی: سبق تصرف خواهان، لحوق ( مؤخر بودن‌) و عدوانی بودن تصرف خوانده.
اثبات دومورد ابتدایی بر عهده خواهان میباشد اما پس از اثبات این ۲ مورد، این خوانده است که میبایست عدوانی نبودن تصرف خود را اثبات نماید.
– در این نوع دعاوی فرقی نمیکند که تصرف ابتدایی خواهان بصورت مجاز باشد یا غیر مجاز.
– در دعوای مذکور، بنا بر تحقق شرایطی حتی امکان طرح دعوی علیه مالک بعنوان متصرف فعلی وجود دارد چرا که دلیل اثباتی این نوع دعاوی، اثبات تصرف میباشد و نه احراز مالکیت. در واقع ارائه سند مالکیت تنها میتواند اماره ای بر سبق تصرف باشد که آن هم تاب مقاومت در برابر دلیل مخالف را ندارد.
– دعاوی تصرف عدوانی، تخلیه ید و خلع ید به معنای اخص، مجموعاً تحت عنوان دعاوی خلع ید به مفهوم اعم قرار میگیرند. در دعاوی خلع ید بر خلاف موضوع اصلی تحقیق، خواهان می بایست مالکیت خود را احراز کند و در دعوای تخلیه، قانونی بودن ید خوانده بر ملک، مورد توافق طرفین میباشد اما قانونی نبودن ادامه ید خوانده مورد ادعا و اعتراض خواهان میباشد.
– طبق ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که متصرف فعلی بنا یا اشجار ( درخت ) در ملک ایجاد کرده باشد، پس از صدور حکم بدوی، متصرف عدوانی باید از ملک خارج شود اما برای قلع بنا و اشجار از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف، خوانده می بایست دعوای مالکیت مطرح نماید تا در صورت توفیق در این امر، از قلع ابنیه و اشجار جلوگیری شود. لازم به ذکر است اگر متصرف فعلی صرفاً بر ثبت داخواست تجدید نظر بسنده نماید پس از منقضی شدن موعد ۱ ماهه و بی توجه به تقاضای تجدید نظر خواهی حکم قلع ابنیه و اشجار صادر خواهد شد البته به شرطی که در موعد مذکور حکم بدوی نقض نگردد.
– شایان به ذکر است با توجه به آنکه در دعوای تصرف عدوانی و بر خلاف تجدید نظر خواهی، در خصوص واخواهی مقررات ویژه ای در نظر نگرفته شده است، در صورت ثبت واخواهی تا تعیین تکلیف در مورد آن، حکم قلع و قمع اجرا نخواهد شد چه خوانده دعوای مالکیت مطرح کند یا نکند.
– البته تأسیساتی که بدون ایجاد خرابی به خود یا محل آنها قابل انتقال می باشد هم زمان با اجرای حکم تصرف عدوانی برچیده و به صاحب آن ( متصرف عدوانی ) تحویل میشود.
– مطالبه اجرت المثل مستلزم اقامه دعوای جداگانه و صدور حکم در این خصوص است.
– مالک یا دارنده حق مطالبه برای استفاده از امتیازات و مقررات دعوای تصرف عدوانی مکلف است پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به امین، حداکثر ظرف ۱ ماه اقامه دعوای تصرف عدوانی نماید، در غیر این صورت تنها اقدام حقوقی اقامه دعوای خلع ید می باشد.
– بر خلاف دیگر اشخاصی که به نوعی امین محسوب می شوند بر علیه مستأجر امکان اقامه چنین دعوایی وجود ندارد البته عکس آن صادق می باشد.
– طبق تبصره ماده ۱۷۱، معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و هم چنین در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، از شمول مقررات تصرف عدوانی خارج میباشد.
– تصرف قبلی خواهان در صورتی مورد حمایت قانون قرار میگیرد که دارای اوصافی از قبیل استمرار، استقرار، علنی، غیر مبهم و کامل باشد.
– مال غیر منقول موضوع دعوای تصرف عدوانی باید قابلیت تملک خصوصی را داشته باشد.
– از نظر صلاحیت محلی دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرجه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد.
– طبق ماده ۱۷۰ مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر با مقررات تصرف عدوانی شکایت نمایند.
– بر اساس ماده ۱۶۳ کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید.
– در خصوص دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴، باید توجه داشت که که مفهوم اخص و اصطلاحی دستور موقت مورد نظر قانونگذار نمی باشد بلکه مراد دستوری است که بطور موقت اجرا می شود. بنابراین برخلاف دستور موقت به مفهوم اخص صدور آن نمی تواند موکول به دادن تامین شود و اجرای آن نیز مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی نمی باشد.
– دستور موقت صادره هیچ تأثیری بر اصل دعوی ندارد.
– در این زمینه قانون مجازات اسلامی و بر طبق ماده ۶۹۰مقرر داشته است: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
– بنابراین ملاحظه می گردد هنگامی که تصرفات متصرف فعلی حائز جنبه کیفری باشد، امکان صدور مجازات حبس وجود دارد.
– با توجه به نص مزبور که تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور… (یعنی، اراضی مزروعی و… سایر اراضی و املاک متعلق به دولت… یا اشخاص حقیقی…) را به قید مجازات ممنوع نموده است است، طرح شکایت کیفری در دادگاه در صورتی می تواند به نتیجه مطلوب شاکی بیانجامد که بتواند از جمله اثبات نماید که مورد متعلق به اوست. در این خصوص شاکی مکلف به اثبات مالکیت خود حسب مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا حق مورد ممانعت با استناد به دلایلی است که توان اثباتی لازم را داشته باشد. بنابراین چنانچه نسبت به ملک مورد بحث، سند مالکیت صادر شده باشد، شاکی مالکیت رسمی خود را با ارائه سند مالکیت اثبات نماید. اما سایر ارکان دعاوی تصرف، در شکایت کیفری باید با لحاظ ضوابط و ملاکهای مورد قبول در دعاوی تصرف مدنی مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد.
– در خصوص امکان تحقق دعوای تصرف عدوانی در مال مشاعی باید قائل بر تفکیک شد.
– در امور حقوقی و بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنین موردی پیش بینی شده است. طبق این ماده ‌درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌ استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.
– با ملاحظه قوانین جزایی در می یابیم که صرفاً در بعضی موارد امکان تحقق جرم در خصوص اموال مشاعی وجود دارد. در قانون مجازات فقط در خصوص جرم سرقت چنین امکانی پیش بینی شده است. البته در زمینه جرم تخریب نیز یک رأی وحدت صادر شده است. موافقان بر امکان طرح دعوای کیفری بر تصرف عدوانی در مال مشاعی، چنین استدلال میکنند که متصرف به دلیل آنکه مالک تمامی مال مشاعی نمی باشد مجاز به هر تصرفی نمی باشد و نمیتواند حقوق دیگر شرکاء‌را نادیده بگیرد اما در مقابل گفته شده است چون حصه هیچ یک از شرکاء‌ به تفکیک مشخص نگردیده است بنابراین هر یک از آنها در جزء جزء مال مورد شراکت، سهم دارند فلذا طرح چنین شکایتی فاقد وجاهت قانونی است. با در نظر گرفتن موارد بالا و با تکیه بر تفسیر مضیق در امور جزایی، بنظر می رسد پیگیری و مطالبه حقوقی منطقی تر باشد.

کلید واژه:
تصرف عدوانی مال غیر منقول وکیل و مشاور حقوقی رایگان در امور کیفری و حقوقی وکیل با تجربه و مجرب وکیل رسمی دادگستری در رفع تصرف عدوانی اعاده به وضع سابق شکایت تصرف عدوانی تصرف سند مالکیت نیست اما دلیل مالکیت است.
ادله اثباتی در تصرف عدوانی وکیل خوب لیست وکلای کیفری تهران و وکیل خوب و ارزان موسسه حقوقی با سابقه دفتر وکالت با ۳۰ سال سابقه و حضور و حضور و مشاوره قضات بازنشسته وکیل خلع ید .
تصرف عدوانی مشاوره حقوقی رایگان با وکیل وکیل با تجربه تصرف عدوانی و ملکی با سابقه وکالت تصرف نیاز به وکیل با تجربه سابقه وکالت هزینه وکالت شکایت  وکیل خوب و با تجربه نحوه شکایت تصرف عدوانی سبق تصرف خلع ید خلع ید ملک مشاعی شریک مشاعی.
دادخواست تصرف عدوانی اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری  تصرف زمین توسط همسایه تصرف ملک بدون سند نمونه رای تصرف عدوانی یفری لایحه دفاعیه تصرف عدوانی وکیل با تجربه کیفری وکالت در تصرف عدوانی رد اتهام تصرف عدوانی مهلت شکایت تصرف عدوانی رفع تصرف عدوانی حکم تصرف عدوانی مشاور حقوقی موسسه حدمات حقوقی قانون هزینه وکیل کیفری تعرفه وکیل تصرف عدوانی رد  لایحه دفاعیه وکیل نمونه رای تصرف عدوانی وکیل خلع ید .

+ مشاوره حقوقی رایگان با وکیل+ وکیل با تجربه + وکیل با سابقه وکالت+تصرف+نیاز به وکیل با تجربه +هزینه وکیل +شکایت ت+ وکیل خوب و با تجربه + نحوه شکایت+ سبق تصرفات+ خلع ید+