ازاله بکارت

۳۰ مرداد , ۱۴۰۰

ازاله بکارت

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

مبحث ازاله بکارت
ازاله بکارت از نظر پزشکی قانونی به معنای صدمه و آسیب یا پارگی پرده بکارت است و از منظر حقوقی به دلیل این که منتهی به یکی از اعضای جنس مونث می شود در زمره جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد و اگر همراه با عنف یا اکراه می باشد با توجه به لطمه ای که به حیثیت مجنی علیه ( بزه دیده ) وارد می شود جزء جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص نیز محسوب می شود و از این حیث که جرم جنسی است جزء جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد .
جبران خسارت ازاله بکارت در زنای با اکراه
۱-از بزه دیده ازاله بکارت شده باشد که در این صورت بزه دیده مستحق ارش البکاره و مهر المثل است .
۲-بزه دیده دارای پرده بکارت بوده اما به هر دلیلی ازاو ازاله بکارت نشده باشد مانند این که رابطه از ناحیه دبر با زنای به عنف باشد که در این صورت بزه دیده تنها مستحق مهرالمثل است .
۳-بزه دیده اصلاً پرده بکارت نداشته باشد که در این صورت بزه دیده  تنها مستحق مهرالمثل است .

استنادات قانونی
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی ( باب حدود ) :
” در موارد زنای به عنف ودر حکم آن ، در صورتی زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد . ”
الف – زنای به عنف مطابق با بند ت ماده ۲۲۴ از قانون مجازات اسلامی موجب اعدام زانی است .
الف – زنای به عنف : زنای فاقد رضایت
ب – در حکم زنای به عنف :
مستند به تبصره ۲ ماده ۲۲۴ از قانون مجازات اسلامی ” هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است . در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شود نیز حکم فوق جاری است .
ماده ۶۵۸ از قانون مجازات اسلامی ( باب دیات ) :
” هر گاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهر المثل است .
تبصره ۱ – هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست .
تبصره ۲ – رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است . ”
ماده ۶۵۹ از قانون مجازات اسلامی ( باب دیات ) :
” هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آن که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد . ”
ماده ۷ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند  ( مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ) :
” زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد . دادگاه با احراز مکره بودن موضوع صدر ماده ۴ ضمن صدور حکم کیفری ، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره ، مهرالمثل یا هر دو     ( حسب مورد ) محکوم می نماید بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید . ”

تعریف قانونی مهرالمثل
همانگونه که در عرف مرسوم است زن و مرد هنگام عقد نکاح ، مهریه زن را تعیین می کند که به این نوع مهریه ” مهرالمسمی ” گویند . با این حال گاهی مهریه زن به موجب قرارداد ازدواج یا همان عقد نکاح توسط طرفین عقد ( زوجین ) مشخص نشده است بلکه به حسب عرف و عادات مختلف و هم چنین با توجه وضعیت زن و جایگاه وی از لحاظ زیبایی ، سن ، تحصیلات ، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مسائلی از این قبیل و با در نظر داشتن مقتضیات زمانی و مکانی مشخص می شود که به چنین مهریه ای مهرالمثل گفته می شود . در خصوص این که مهرالمثل یعنی چه : ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی حائز اهمیت است که به موجب آن مهرالمثل زن مشخص شده است بر اساس این ماده برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته می شود .

ازاله پرده بکارت ترمیمی
یکی از مباحث مهمی که می بایست مورد توجه قرار گیرد مساله ازاله بکارت نسبت به دختری است که پرده بکارت خود را ترمیم نموده است در این صورت پرده بکارت مانند عضو اصلی محسوب شده و جبران خسارت عضو اصلی را دارد و ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ای باره بیان نموده است :
” دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب گردد دیه عضو معیوب را دارد . از بین بردن اعضای مصنوعی تنها موجب ضمان مالی است . ”

رضایت در ازاله بکارت
قانون گزار بیان می دارد در صورتی که دختر ، آگاه به انجام رابطه نامشروع باشد و به ازاله بکارت رضایت دهد مستحق مهرالمثل و ارش البکاره نیست اما اگر مشخص شود که دختر فقط به هم آغوشی رضایت داده و به ازاله بکارت رضایت نداده مرتکب در این فرض در صورت وطی می بایست ارش البکاره و مهرالمثل را بپردازد و در حالت غیر وطی در صورت عمدی بودن مهرالمثل و در موارد غیر عمدی ارش البکاره پرداخت گردد .

درخواست جبران خسارت
پرداخت جبران خسارت ازاله بکارت منوط به تقاضای دختر و تقدیم دادخواست به داگاه و رعایت تشریفات مقرر در قانون است اما در مورد مجنی علیه که شکایت خود را در دادسرا و دادگا کیفری مطرح نموده باشد صدور حکم منوط به ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست و صرف شکایت کیفری شاکی کفایت می کند .