وصول رایگان سفته های شما

وکیل تخصصی سفته 09126161121
وصول رایگان سفته حق الوکاله در پایان کار و هنگام وصول وجه سفته ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

سفته و نحوه وصول آن

مشاوره حقوقی رایگان  ۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲

ما تمام حق الوکاله اجرای سفته را در پایان کار و در مرحله وصول سفته دریافت نموده و در ابتدای کار و در مرحله قبول وکالت هزینه ای بابت حق الوکاله دریافت نمیشود هزینه وکالت دریافت نمیشود  !

وکیل رایگان و بدون هزینه شما در وصول سفته ،چک و اسناد مالی شما!

نحوه تهیه سفته و بهای آن: بهای مصوب سفته۵ /۰ درهزار از مبلغ سفته میباشد ، بهتر است سفته مورد نیازتان را از بانک ملی ایران تهیه فرمائید چون مشاهده شده است که سفته های متفرقه گاها جعل بوده و مشکلات فراوانی را جهت طرفین ایجاد نموده است.

تنظیم متن سفته : در نوشتن متن سفته لازمست مبلغ به حروف و عدد نوشته شده و تاریخ و محل پرداخت آن نیز معین باشد ، در واقع میبایست تمام متن سفته پر شود، در غیر اینصورت سفته مورد نظر ارزش تجاری و قضائی ندارد.

اگر سفته ای سفیدامضاء و یا بدون مبلغ باشد برابر قانون بعنوان سفته قابل مطالبه نبوده بلکه یک سند عادی محسوب شده و تنها از مجرای قانون مدنی و در دادگاه حقوقی قابل وصول است.

مهلت اقدام قانونی واخواست سفته:

مهلت واخواست سفته ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید میباشد ، واخواست اولین اقدام بر روی سفته بوده و این عمل در دادگستری امکانپذیر میباشد.

در صورتیکه مهلت ده روزه وصول سفته سپری شود ابطال نمیشود اما دیگر آن سفته امتیازات حقوقی اسناد تجاری را نخواهد داشت ونمیتوان در تامین خواسته ، توقیف اموال و…. بعنوان اسناد رسمی از آن بهره گرفت و تنها بعنوان یک سند عادی محسوب شده وبرای وصول آن میتوان از آن تنها بعنوان سند طلب استناد کرد و دادخواست مطالبه وجه به دادگاه تقدیم نمود.

نحوه واخواست سفته :

در ظرف زمان ده روز از تاریخ سررسید  سفته دارنده سفته میتواند به دادگستری مراجعه و اوراق واخواست را از دایره واخواست تهیه و اقدام نماید.

و بعد از آن سفته ها و واخواست ها به صادر کننده سفته( متعهد ) ابلاغ  که بین یک تا دو ماه زمان برده و پس از انجام ابلاغ شما با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قادر به تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه میباشید.

در صورت سپری شدن مدت ۱۰ روزه سررسید سفته یا عدم تمایل به واخواست نیز میتوان بعنوان یک سند عادی دادخواست مطالبه وجه را ثبت نمود اما دیگر نمیتوان از مزایای اسناد رسمی استفاده نمود.

اقدام سفته واخواست شده در مراجع قضائی:

دادخواست مطالبه وجه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل تعهد پرداخت قید شده بر روی سفته و یا محل عقد قرارداد قابل طرح و رسیدگی میباشد .

دادخواست سفته تا سقف ۲۰زیر میلیون تومان در شورای حل اختلاف و بالای آن در دادگاه رسیدگی میشود.

مشاوره حقوقی رایگان  ۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲

ما تمام حق الوکاله اجرای سفته را در پایان کار و در مرحله وصول سفته دریافت نموده و در ابتدای کار هزینه وکالت دریافت نمیشود و در مرحله قبول وکالت هیچ هزینه ای دریافت نمیشود .

هزینه اقدام بر روی سفته :

۲ درصد هزینه واخواست و ۳ درصد هزینه دادرسی و ابطال تمبر

مسئولیت ظهر نویسان و ضامنین:

اگر صادر کننده سفته در دسترس نبوده و یا متواری باشد به هریک از ضامنین یا ظهرنویسان که پشت امضاء نموده اند میتوانید مراجعه نموده و مطالبه وجه کل سفته را بنمائید.

ضامن موظف است تمامی وجه سفته را پرداخته و بعدا از صادرکننده اصلی مطالبه وجه نماید .

مهلت اقدام قانونی علیه ظهرنویس:

پشت امضاء کنندگان تنها یکسال قابل تعقیب میباشند وبعد از یکسال دعوی علیه پشت نویس پذیرفته نمیشود .

موکدا پیشنهاد میگردد قبل از هر اقدامی با وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی کار پشته مشورت نمائید .

جهت هرگونه اقدام در خصوص سفته از پذیرش تا اقدام با شماره ۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲ تماس حاصل فرموده و مشاوره حقوقی بعمل آورید مشاوره با ما رایگان است و  جزئی ازخدمات عام المنفعه ماست وهزینه ای بابت آن دریافت نمیشود .

با مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی در خصوص سفته بهترین تصمیم را اخذ فرمائید.

در صورت اعطاء وکالت تمام حق الوکاله در پایان و در هنگام وصول طلب از شما دریافت میگردد.

نحوه به اجرا گذاشتن سفته سفید امضاء :

 بهتر است کل متن سفته بنا به تجویز ماده ۳۰۸قانون تجارت توسط امضاء کننده پر شود چنانچه  نام متعهد معلوم باشد سفته سفید امضاء به معنی این است که امضاء کننده اختیار پر نمودن را به دارنده تا سقف مجاز داده باشد البته فراموش نفرمائید پاره ای از قضات در مورد سفته سفید امضا ء نظر دیگری داشته و بهتر است سفته در هنگام امضاء کاملا پر شده باشد در صورتیکه سفته سفید امضاء دردست دارید بهتر است با سپردن وکالت به وکیل متخصص اجرای سفته اقدام فرمائید.

مشاوره حقوقی رایگان  ۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲

ما تمام حق الوکاله اجرای وسفته را در پایان کار و در مرحله وصول سفته دریافت نموده و در ابتدای کار هزینه وکالت دریافت نمیشود و در مرحله قبول وکالت هیچ هزینه ای دریافت نمیشود !

وکیل تخصصی سفته 09126161121
وصول رایگان سفته حق الوکاله در پایان کار و هنگام وصول وجه سفته ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

کلمات سفته :

پذیرش وکالت رایگان چک و سفته توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی حق الوکاله در پایان کار دریافت میگردد.

مراحل اقدام سفته نحوه اقدام سفته اقدام قانونی سفته اجرای سفته اجرای سفته سفید امضا اجرای سفته از طریق ثبت امضاء پشت سفته نحوه تکمیل سفته همه چیز درباره سفته سفته سفید امضاء واخواست سفته مطالبه سفته وکیل سفته وکالت رایگان سفته مراحل شکایت سفته سفته بدون تاریخ سفتهی تاریخ گذشته هزینه واخواست سفته وکیل رایگان وکالت رایگان وکیل بدون هزینه وکالت بدون هزینه حق الوکاله رایگان سفته ضمانت وصول مطالبات نحوه مطالبه سفته مراحل شکایت سفته سفته تاریخ گذشته.

وکیل خوب سفته ، چک یا سفته نحوه وصول سفته چگونگی اقدام و اجرای سفته قوانین سفته سفته ضمانتی پشت امضاء سفته ضامن سفته ضمانت بهترین وکیل سفته جلب فوری سفته توقیف و تامین اموال صادر کننده سفته و پشت نویس و ظهر نویسان وکیل رایگان سفته اخ ذ هزینه وکالت بعد از وصول سفته.

وکیل کم هزینه سفته پرداخت نشده ارزانترین وکیل سفته واخواست شده خوبترین وکیل سفته واخواستی.

سفته حسن انجام کار سفته بانکی مشاوره حقوقی با وکیل سفته مراحل شکایت سفته واخواستی مدت زمان وصول سفته  هزینه واخواست سفته وکیل کم هزینه سفته حق الوکاله پائین وکالت سفته مطالبه سفته بدون واخواست متن سفته را چگونه بنویسیم؟ نمونه واخواست و دادخواست سفته دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده وکیل برای سفته وکیل دعاوی سفته تهران قانون سفته تعهد پرداخت سفته دارنده سفته واخواست سفته در نزد کارفرما استرداد سفته به اجرا گذاشتن سفته نیاز به وکیل سفته مجازات سفته حقوقی استخدام وکیل سفته وکیل کم هزینه.

 وصول  واخواست سفته دادخواست سفته نحوه خرید سفته وکیل سفته اقدام بر روی سفته هزینه وکیل پایان کار سفته