دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشورقاضی بازنشسته دیوان عالی
۳۰ مرداد , ۱۴۰۰

وکیل دیوان عالی کشور با ۲۵ سال سابقه وکالت ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ مشاوره حقوقی توسط وکیل متخصص دیوان عالی کشوربصورت تضمینی و به شرط موفقیت در مراحل اعاده دادرسی – فرجامخواهی یا اعمال ماده 477 همراه با مشاوره با قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور در خدمت شهروندان گرامی میباشد.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوان عالی کشور

121 61 61 0912

دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضائی رسیدگی در ایران بوده که در سال ۱۳۱۶در عصر رضا شاه پهلوی با عنوان دیوان عالی تمیزبنا نهاده شد که متشکل از برجسته ترین قضات کشور بوده وعمدتا در مقام :
1- فرجامخواهی
2- اعاده دادرسی ( ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری)
3- خلاف بین شرع (ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری )

4- صدور رای وحدت رویه 
در پرونده ورود و مبادرت به صدور دادنامه مینماید.

 وکیل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشورقاضی بازنشسته دیوان عالی 09126161121
وکیل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشورقاضی بازنشسته دیوان عالی 09126161121

وکیل متخصص دیوان عالی کشور با سابقه و ماهر ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

دیوان عالی کشور      

دیوان عالی کشور عالی ترین  مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند ، تشکیل شده است.

تاریخچه دیوان عالی کشور:

پیش از سال 1316 ، این نهاد دیوان عالی تمیز نامیده می شد که با پیشنهاد فرهنگستان ایران نام خود را به «دیوان عالی کشور» تغییرنام  داد.

برای اولین بار علیرضا خان عضد الملک وزیر عدلیه (دادگستری) ایران در سال 1304 هجری قمری به روش کشور عثمانی تشکیلات وزارت عدلیه را به پنج مجلس (محکمه) تقسم نمود که عبارت بودند از: مجلس اتهامی ، مجلس ابتدایی ، مجلس استیناف ، مجلس تمیز و مجلس اجرا.

این اولین باری بود که دادگستری ایران دارای مجلس تمیز (دیوان عالی) شد. حدود دو دهه پس از آن الزام وجود دیوان عالی در متمم قانون اساسی مشروطه تصریح گردید.

اصل 75 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می دارد:

«در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه ی تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد»

با وجود اینکه تشکیل این دیوان در متمم قانون اساسی لحاظ شده بود ؛ ولی به دلیل نبود قانونی که تشکیلات قضائی را شرح دهد و روش محاکمات را تعیین کند ، اجرای این اصل با مشکلاتی همراه بود.

در سال 1328 هجری قمری دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) و اداره مدعی العموم (دادستانی کل کشور) تشکیل شدند. البته این دیوان تمیز یک محکمه موقتی بود .

تصویب «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محضر های شرعیه و حکام صلحیه» در سال 1329 هجری قمری (1290 هجری شمسی) بستر قانونی لازم برای تشکیل دیوان تمیز و اداره مدعی العموم را فراهم نمود. لازم به ذکر است تاکنون شش بار ، در تیر ماه 1290 ، اسفند 1299 ، بهمن 1305 ، آبان 1331 ، شهریور 1335 ، و اسفند 1357 دیوان عالی کشور موقتاً منحل شد و مجدداً تشکیل گردیده است.

وظایف دیوان عالی کشور:

وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که اعضا و قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور تلاش می کنند، استنباط و برداشت های متفاوت از قانون که شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ، کیفری به وجود آمده را مورد بررسی قرار دهند

 و تصمیم قانونی برگرفته از اراده قانون را اتخاذ کنند.

هیئت عمومی دیوان با عنایت به ماهیت موضوع آن را تقسیم بندی می کند.

*هیئت عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و روسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاه های تالی در موارد حقوقی رسیدگی می کند.

*هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام متناقض صادره از شعب دیوان عالی و احکام متعارض دادگاه های تالی (دادگاه های نخستین) با حضور رئیس دیوان ، روسا و مستشاران تمامی شعب حقوقی و کیفری تشکیل می شود. رای صادره از سوی این هیئت در حکم قانون می باشد و برای کلیه مراجع قضایی کشور لازم الاتباع است.

وظایف:

*نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها

*ایجاد وحدت رویه قضایی

*مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی 1 و احکام مهم دادگاه های عمومی و انقلاب

*رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در صورت تخلف رئیس جمهور از قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است.

رئیس دیوان عالی کشور:

رئیس دیوان عالی کشور ، توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت 5 سال برگزیده می شود.

رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد ، عادل و آگاه به امور قضایی باشد.

در حال حاضر آقای سید احمد مرتضوی مقدم ( از سال 1398 تاکنون) رئیس دیوان عالی کشور می باشند.

کلیه محکومین دادگاه های عمومی و انقلاب که احکام آنها قطعیت یافته و یا از مرحله تجدید نظر گذشته باشد،می توانند شخصا یا به واسطه وکیل رسمی دادگستری از عالی ترین مرجع تصمیمات قضائی یعنی دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نماید.
اعاده دادرسی در خصوص پرونده های کیفری بر اساس ماده ۴۷۴  قانون آئین دادرسی کیفری و در پرونده های حقوقی بر اساس  قانون آئین دادرسی مدنی تجویز گردیده است.
چگونگی و نحوه تقدیم دادخواست اعاده دادرسی و مدارک لازم و شرایط آن برابر مقررات دیوان عالی کشور در ادامه این نوشتار توضیح داده خواهد شد.

مقر دیوان عالی کشور  در تهران بوده و در پاره ای شهرستانها از جمله قم و مشهد نیز شعب آن پراکنده میباشد این دیوان از برجسته ترین قضات کشور تشکیل گردیده و بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی را عهده دار میباشد ، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور همسنگ قانون لازم الاجراست .
نام رئیس فعلی دیوان عالی کشورحجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم میباشد که با حکم ریاست قوه قضائیه  با مشورت قضات دیوانعالی کشور از سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به این سمت منصوب گردیده است.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوان عالی کشور

121 61 61 0912

پاسخ به سؤالات مربوط به اعاده دادرسی دیوان عالی کشور به صورت تلفنی و یا تلگرام امکان پذیر بوده و مشاوره حضوری نیز رایگان است.
در صورت وجود هر مشکل یا ابهامی با شماره
۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲ تماس حاصل فرمائید.

شروط لازم جهت تقدیم اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور:

۱- درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور فقط در خصوص احکام صادره از دادگاهها که قطعیت یافته باشد می باشد.
۲- تصمیمات راجع به حل اختلاف،وزارت کار،سازمان تعزیرات حکومتی و…را نمی توان در دیوان عالی کشور طرح نمود.
۳- شاکی حق درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را نداشته و این حق چه در دعاوی کیفری  و چه پرونده های حقوقی مختص محکوم یا محکومین و وکلای آنان بوده و درخواست اعاده دادرسی از جانب شاکی یا شاکیان یا وکیل شاکی قابل پذیرش در دیوان عالی کشور نمی باشد.
۴- درخواست اعاده دادرسی تنها در صورت وجود محکومیت قابل رسیدگی است بنابراین قرارهای منع تعقیب صادره از دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب قابل اعاده دادرسی در شعبه های دیوان عالی کشور نمی باشد.
۵- درخواست اعاده دارسی در مورد پرونده های مواد مخدری دادگاه انقلاب تنها در صورتی پذیرش می شود که دادنامه محکومیت صادره قبل از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بوده باشد.
۶- مراجعه حضوری متقاضی یا وکیل پایه یک دادگستری جهت تقدیم و ثبت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ( دبیرخانه ) لازم است بنابراین درخواست های پستی قابل پدیرش نبوده و بایگانی می گردد.
۷- بهتر است با توجه به تخصصی بودن وکالت در دیوانعالی کشور درخواست اعاده دادرسی و تقدیم آن به دیوان عالی کشور از جانب وکیل ماهر و متخصص دیوان عالی کشور ( الزاماً وکیل پایه یک دادگستری ) صورت پذیرد.
تجربه ثابت نموده است که معمولا پرونده های فاقد وکیل ناموفق بوده اند و علی الخصوص اینکه ورود افراد غیر وکیل دادگستری به ساختمان دیوان با موانعی روبرو می باشد و اغلب ناممکن است.بنابراین اعطاء وکالت جهت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور توسط وکیل ضروری به نظر می رسد.

وکیل دیوان عالی کشور وکیل قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور وکیل تضمینی دیوانعالی کشور وکیل متخصص دیوان عالی کشور09126161121
وکیل دیوان عالی کشور وکیل قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور وکیل تضمینی دیوانعالی کشور وکیل متخصص دیوان عالی کشور09126161121

چنانچه تمایل به واگذاری وکالت به ما را داشته باشید خوشحال خواهیم شد.
جهت هرگونه مشاوره تلفنی یا حضوری میتوانید با شماره همراه ۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲ و یا تلگرام یا واتس آپ این شماره تماس حاصل فرمائید.
«مشاوره حضوری با وکیل در دفتر ما رایگان است و از شما وجهی اخذ نخواهد شد»
نشانی دفتر وکالت ما: تهران-میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت- دپارتمان تخصصی دیوان عالی کشور

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوان عالی کشور

121 61 61 0912

مدارک لازم جهت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور:

۱- تنظیم لایحه درخواست اعاده دادرسی ترجیحاً توسط  وکیل تضمینی دیوان عالی  باعنوان « ریاست محترم دیوانعالی کشور»
۲- چنانچه درخواست کننده اعادخ دادرسی زندانی باشد، می بایست اثر انگشت زندانی در ذیل لایحه اعاده دارسی توسط زندان تأیید شده باشد.
۳- لازم است در لایحه صراحتاً « درخواست اعاده دارسی» قید شده باشد و اینکه باستناد کدام یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست گردیده است.
۴- ذکر شماره دادنامه مورد اعتراض
۵- دذکر شماره تلفن همراه درخواست کننده  اعاده دادرسی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی پرونده
۶- ابطال تمبر هزینه دادرسی به میزان ۰۰۰/۵۰۰ ریال توسط هریک از متقاضیان
۷- تصویر برابر با اصل شده دادنامه بدوی و تجدید نظر و ابال تمبر ۱۵۰۰۰ ریالی بر هر یک
۸- در صورتی که سابقاً درخواست تجدیدنظرخواهی نگردیده گواهی عدم تجدیدنظرخواهی از دادگاه بدوی ملصق به تمبر ضروری است.
۹- ارائه وکالتنامه از جانب وکیل پایه یک ماهر در امور دیوان عالی کشور به همراه ابطال تمبر مالیاتی در صورت وجود وکیل
۱۰- تصویر و اصل کارت ملی متقاضی یا متقاضیان اعاده دادرسی کیفری در دیوانعالی کشور
توجه: لوایح پستی پذیرفته نمی شود و ثبت لایحه اعاده دادرسی صرفاً حضوری می باشد.

در صورت هر نوع ابهام و سؤالی با تلگرام یا واتس آپ ما با شماره  ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید.

وکیل متخصص دیوان عالی کشور
ما بصورت قرارداد تضمینی وکالت شما را در دیوانعالی کشور توسط وکیل تضمینی دیوان عالی  پذیرش خواهیم نمود.
انبوهی از پرونده های موفق توسط وکیل دیوان عالی کشور با ۳۰ سال سابقه وکالت در دیوان عالی کشور به ثمر رسیده و با سپردن پرونده خود به وکیل تضمینی دیوان عالی کشور در اسرع وقت به نتیجه خواهید رسید .
وکالت دردفتر ما بصورت تضمینی و به شرط موفقیت بوده و در صورت شکست در پرونده حق الوکاله دریافتی استرداد خواهد گردید.
لطفا جهت پیشگیری از تردد غیر ضروری ابتداء تصویر واضحی از  اسناد و مدارک و دادنامه هایتان را به واتس آپ شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ارسال فرموده تا بدقت بررسی  و نتیجه به شما اعلام شود.

در صورت نیاز به حضور شما جهت مشاوره رایگان حقوقی به دفتر وکالت ما دعوت خواهید شد  ودر صورت پذیرش وکالت و آمادگی حضرتعالی  با شما قرارداد امضاءخواهد گردید و برخلاف عرف مرسوم وکلاء یک نسخه از قرارداد نیز در اختیار شما قرار داده خواهد شد.
ما کتبا موفقیت شما را در دیوان عالی کشور تضمین خواهیم نمود و در صورت عدم موفقیت حق الوکاله دریافتی توسط وکیل دیوان عالی کشور به شما استرداد خواهد گردید . ما این موضوع را کتبا تعهد مینمائیم .

اعمال ماده ۴۷۷ توسط ریاست قوه قضائیه (خلاف بین شرع):

به تجویز ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲رئیس قوه قضائیه میتواند بنا به تشخیص خود چنانچه هر یک  آراء قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با صدور دستور اعمال ماده ۴۷۴ پرونده را به دیوانعالی کشور جهت اعاده دادرسی ارسال نماید .
تبصره ۱: آراء قطعی مراجع قضائی ( اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور ، سازمان قضائی نیروهای مسلح ، دادگاه های تجدید نظرو بدوی ، دادسراها و شورای حل اختلاف میباشند .
تبصره ۲ : آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها ، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود ، مشمول احکام این ماده خواهد بود .
تبصره ۳ : در صورتیکه رئیس دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ویا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظائف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند ، مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است ، مگراینکه خلاف شرع بین آن در جهت دیگری باشد.
تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ بهتر است به رئیس کل دادگستری استان  و در دادسرای نظام به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تسلیم شود و از مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور خودداری شود.

بهترین وکیل دیوان عالی کشور را در نزد ما جستجو نمائید .اعتراض به دادنامه های قطعی شده در دیوان عالی کشور با وکالت وکیل مجرب و ماهر دیوان عالی کشور متخصص در اعاده دادرسی با سالها تجربه وکالت در پرونده های دیوانعالی کشور.

نشانی دفتر وکالت ما : تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک 7 ممیز یک

کانون وکلای متخصص دیوان عالی کشور09126161121
نحوه و چگونگی رسیدگی در دیوان عالی کشور فرم دادخواست اعاده دادرسی دیوان مدت زمان رسیدگی به پرونده در دیوانعالی کشور توسط قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور که هم اکنون در حال وکالت میباشد برای شما تشریح خواهد گردید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص دیوان عالی کشور

121 61 61 0912

آدرس و نشانی دیوانعالی کشور :

تهران – خ خیام – روبروی خ بهشت – کاخ دادگستری درب مراجعین دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور دارای شعباتی در شهرهای مشهد و قم نیز میباشد.

اسامی وکلای دیوان عالی کشور هزینه وکیل دیوان عالی کشور وکیل متخصص دیوان عالی کشور وکالت تخصصی در دیوان عالی کشور وکیل اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور وکیل تضمینی پرونده دیوان عالی کشور فرجامخواهی دیوان عالی کشور چگونگی تنظیم لایحه و فرم  دیوان عالی کشوروکالت تخصصی در دیوانعالی کشور، اعاده دادرسی ،قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، اسامی قضات دیوان عالی کشور،جهات اعاده داردرسی فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، شکایت در دیوان عالی کشور، اسامی قضات دیوان عالی کشور، فرجامخواهی تجدید نظر خواهی در دیوان ، وحدت رویه دیوانعالی کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پژوهش خواهی ، پژوهشخواهی در دیوان عالی کشور، لایحه اعاده دادرسی،   هزینه اعاده دادرسی ، فرصت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، مهلت اعاده دادرسی اعاده محاکمه درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری وکالت تخصصی در دیوانعالی کشور، اعاده دادرسی ،قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، اسامی قضات دیوان عالی کشور،جهات اعاده داردرسی فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، شکایت در دیوان عالی کشور، اسامی قضات دیوان عالی کشور، فرجامخواهی تجدید نظر خواهی در دیوان ، وحدت رویه دیوانعالی کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پژوهش خواهی ، پژوهشخواهی در دیوان عالی کشور لایحه اعاده دادرسی، مهلت اعاده دادرسی ، هزینه اعاده دادرسی   فرصت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مهلت اعاده دادرسی اعاده محاکمه درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری.

وکالت در دیوان عالی کشور قاضی بازنشسته دیوان عالی وکیل قاضی بازنشسته دیوان عالی وکیل قاضی بازنشسته دیوان  وکیل تضمینی دیوان عالی وکیل تضمینی دیوان عالی .