داوری

ما با  سالها تجربه در وکالت و قبول داوری با هزینه بسیار پائین و رعایت کلیه قوانین داوری در عقود و تعهدات ضامن سلامت معاملات شما میباشم.

با انتخاب داور متخصص قاضی پرونده خودتان باشید .

با انتخاب داور متخصص و با تجربه اختلافات خود را در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه حل و فصل نمائید.

جهت ملاقات حضوری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید.

نشانی دفتر ما تهران میدان فردوسی نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوچه نیائی پ۷/۱

                                 نهاد داوری

در ماهیت نهاد داوری گفته شده است که داوری قراردادی است ک با قصد و رضای طرفین منعقد میشود و طرفین دعوا متعهد کمی شوند که حل وفیصله منازعه و اختلاف خویش را به شخص غیر رسمی واگذار کنند .

داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند . آنها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آنرابه شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند .

رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد پیش بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده ار آن گرفته شود .

مهم ترین دلایل استفاده از نهاد داوری یکی این است که داوران بر خلاف مرجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفات زمان آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالا رفته و معمولا هزینه بسیار کمی نیز خواهد داشت و یکی هم اینکه گاهی اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها – به ویژه در اختلافات بین المللی – افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند .

 داوری به ویژه در قرادادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند ماموریت رسیدگی به اختلافات را به خود شخص یا اشخاص واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانت داری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آنها هستند .

اختلافاتی که قابل ارجاع به داوری نیست :

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست : (مستند به ماده ۴۹۶ ق.آ. د.م)

 1. دعوای ورشکستگی.
 2. دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب.

شرایط داور :

قانون گذار در مقام بیان شرایط داور نگاه سلبی دارد یعنی همه اشخاص به جز افرادی که قانون استثنا کرده میتوانند به سمت داور انتخاب شوند .

مستند به ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند .

و هم چنین مستند به ماده ۴۶۹ از قانون پیش گفته در صورتی که تعیین داور به دادگاه واگذارشده باشد اشخاص ذیل الذکر ممنوع از داوری هستند مگر در صورت تراضی طرفین :

 1. کسانی که سن آنها کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
 2. کسانی که در دعوا ذی نفع باشند .
 3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبق سوم باشند .
 4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد .
 5. کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از اصحاب دعوا باشند.
 6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
 7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
 8. کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .

رای داور :

داوران در رسیگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند (ماده ۴۷۷ از ق.آ.د.م)

داوران نمیتوانند برخلاف حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا نسب صادر شده رای بدهند (ذیل ماده ۴۸۰ از ق.آ.د.م)

رای داوری باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ( ماده ۴۸۲ از ق.آ.د.م)

رای داور در موارد ذیل باطل است (ماده۴۸۹ از ق.آ.د.م) :

 1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
 2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و رای صادر کرده است .
 3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد .
 4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم نموده شده باشد .
 5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
 6. رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند .
 7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

در خصوص موارد بالا مستند به ماده ۴۹۰ از ق.آ.د.م هر یک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حکم به ابطال رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند .

مستند به ماده ۴۹۳ از ق.آ.د.م اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد کرد .

مستند به ماده ۴۹۵ از ق.آ.د.م رای داور فقط درباره اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور  داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .

اجرای رای داور :

مستند به ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند . اجرای رای برابر مقررات می باشد .  روح الله ایروانی

نقش داور قبول داوری پیدا کردن داور شرایط داور صلاحیت داورقانون داوری هزینه داور دادگاه حقوقی نقش داور در پرونده های حقوقی وکیل متخصص داوری ابطال رای داور تعرفه داور عقود و تعهدات داور دادگاه خانواده داور بیع و مبایع نامه و داوریجهت قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش فروش ساختمان انجام کارامور داوری ضمانت اجرائی رای داور و اجرائیه جهت رای داوری تعرفه داور اصلاحیه رای داور شرایط داور جرح داور صلاحیت داور جریان داوری رسیدگی داور هزینه های داوریابلاغ رای داور مرجع داوری نصب و تائید داور ترکیب داوری اعتراض به رای داورمقررات داوری نمونه رای داور