انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت و تقسیم ترکه
۳۰ مرداد , ۱۴۰۰

 

 

 

انحصار وراثت و تقسیم ترکه و تحریر ترکه توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با حق الوکاله پائین و بصورت فوری در شورای حل اختلاف انجام میشود ، ما بدون نیاز به حضور و سردرگمی شما و بدون اتلاف وقت و هزینه زیاد گواهی انحصار ورثه شما را در اسرع وقت اخذ و به شما تحویل مینمائیم.

توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
تلفن تماس  ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
مشاوره حقوقی رایگان (تلفنی، تلگرامی و حضوری)

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت:
۱- گواهی فوت متوفی
۲- شناسنامه متوفی
۳- استشهادیه محضری
۴- گواهی مالیاتی ( مالیات بر ارث)
۵ – کپی شناسنامه وراث برابر با اصل شده
۶- دادخواست انحصار وراثت
گواهی انحصار وراثت – مراحل صدور و مدارک لازم جهت انحصار وراثت
ما با حق الوکاله بسیار ارزان و بصورت فوری گواهی انحصار ورثه را برایتان اخذ مینمائیم.
هزینه وکیل جهت این پرونده در شورای حل اختلاف 7 میلیون تومان میباشد ما ارزانترین حق الوکاله و سریعترین پیگیری را به شما ارائه مینمائیم.

اخذ گواهی انحصار ورثه – تقسیم ترکه – تحریر ترکه
پرونده خود را به ما بسپاریدو خود را از صرف وقت و هزینه بسیار نجات دهید .
اخذ گواهی انحصار ورثه یک پروسه هزینه بر و زمانبر میباشد اما ما شما را بسیار فوری با حق الوکاله بسیار ارزان به مقصد میرسانیم.

موضوع : ارثیه و تقسیم ارثیه و انحصار وراثت

مبحث اول : تعریف حقوقی و عرفی از ارث و ترکه

از نظرعرفی ارث مالی است که بعد از مرگ فرد به بازماندگان تعلق می‌گیرد که البته در این مورد قوانین تقسیم ارث باید رعایت شود. بر اساس قوانین ، ارث عبارت است ازانتقال مال از کسی به کس دیگر بدون این که بین آن دو توافقی صورت گیرد .

ترکه نیز مثل ارث عبارت است ازاموالی که پس از پرداخت شدن بدهی های متوفی ، به وارثان تعلق می‌گیرد. نکته مهم دراین خصوص آن است که تقسیم ارث یا  تقسیم ترکه  تنها پس پرداخت دیون متوفی امکانپذیر است، ابتدا باید هزینه‌ ی کفن و دفن متوفی ، بدهی‌ و وصیت او انجام شود وبعد تقسیم ارث انجام گیرد ..

بعد از فوت متوفی روش تقسیم ارث همواره یکی از مسائل خانواده‌ها است . نکته این است که سهم الارث ورثه به طور دقیق مشخص شده است و این امر باعث کاهش مشکلات در خانواده ها شده است .

مبحث دوم : نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت

برای دریافت گواهی انحصار وراثت اول باید به اداره ثبت احوال رفت تا موضوع فوت ثبت شود و با باطل کردن شناسنامه شخص فوت شده ، گواهی فوت صادر می‌شود. بعد از صدور گواهی فوت ، تمامی اموال به طور غیرمستقیم و با انتقال قهری به ورثه انتقال داده می‌شود. بعد ، ورثه به شورای حل اختلاف محل خود مراجعه کرده و گواهی انحصار وراثت را دریافت می‌کنند. حالا میخواهیم بررسی کنیم که چگونه ؟

مبحث سوم : کسانی که می‌توانند تقاضای انحصار وراثت کنند

ورثه  و افراد ذی نفع می‌توانند کتبا درخواست گواهی انحصار وراثت دهند، منظور از افراد ذی‌نفع کسانی هستند که از متوفی طلب دارند یا وصی متوفی هستند یا از اثبات ورثه بودن فرد دیگری سود می‌برد. در این درخواست اطلاعات درخواست‌ کننده مشخصات کامل و محل زندگی و نسبت او و متوفی درج میشود تا دادگاه آن را بررسی ‌کند.

مبحث چهارم : مدارک لازم جهت دادخواست انحصار وراثت

مدارکی که برای صدور گواهی انحصار ورثه لازم است :

شناسنامه و گواهی فوت متوفی

اداره ثبت احوال فوت شدن فرد را ثبت می‌کند و شناسنامه شخص را باطل می‌کند وبعد گواهی فوت صادر می‌شود. برای درخواست انحصار وراثت، اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل آن لازم است .

استشهادیه ی محضری

در فرم دادگستری که برای درخواست انحصار وراثت به ورثه داده میشود ، باید اسم تمام ورثه نوشته شود. دو تن از کسانی که ورثه و متوفی را می‌شناسند باید این فرم را امضا کنند و آن را در دفتر استاد رسمی تایید کنند .

رسید گواهی مالیات بر ارث

ورثه پس از فوت متوفی از تمام دارایی‌های او لیستی تهیه کرده و به اداره دارایی تحویل میدهند  و رسید آن را میگیرند. این رسید با درخواست انحصار وراثت به دادگاه ارائه می‌شود.

نکته : آگهی فوت

دادگاه با هزینه ی ورثه ی درخواست کننده انحصار وراثت  یک آگهی فوت را از طریق نشر اگهی منتشر می‌کند تا ورثه احتمالی به دادگاه مراجعه کنند.

کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

ورثه ی درخواست کننده ی انحصار وراثت دارند باید شناسنامه خود و کپی برابر اصل شناسنامه ورثه دیگر را به دادگاه تقدیم کنند .

مبحث پنجم : مالیات بر ارث

مالیات به دارایی‌های متوفی تعلق می‌گیرد. تا زمانی که مالیات اموال او تعیین نشده باشد انتقال اموال ممکن نیست؛ برای درخواست گواهی انحصار وراثت باید به اداره مالیات مراجعه کرد و اموال متوفی را در اظهارنامه مالیات بر ارث گزارش کرد.

مالیات بر ارث بر همه اموال متوفی تعلق نمی‌گیرد . حقوق بازنشستگی که بیمه آن را پرداخت می‌کند شامل مالیات بر ارث نمی‌شود. سنوات پایان کارو دیه و خسارت بیمه عمر نیز شامل مالیات بر ارث نمیشوند .

مبحث ششم : ترتیب تقسیم اموال

پس از فوت متوفی اموال باقی طبق قانون  تقسیم می‌شود. ترتیب ورثه به این صورت است .  همسر، پدر و مادر ،  و فرزندان خواهد بود. یعنی اگر پدری فوت کند و همسر وی در زنده باشد یک هشتم از اموال به او می‌رسد. سپس سهم ارث پدر و مادر در صورت زنده بودن و پس از آن نیز فرزندان به طبق قوانین تقسیم میشود .
مبحث هفتم : قانون ارث و نحوه تقسیم ارث (ماده ۸۶۱ قانون مدنی)

ارث به موجب سبب :

به واسطه ازدواج رابطه ارث بری ایجاد شده و وارث متوفی محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این که ارث با ازدواج دایم به همسرتعلق میگیرد و با ازدواج موقت ارث تعلق نمیگیرد.

ارث به موجب نسب :

اشخاص دارای رابطه خونی با متوفی، خویشاوندان او محسوب می‌شوند و از او ارث می‌برند .

مبحث هشتم : طبقات ارث

به‌طور کلی خویشاوندن در سه طبقه جای می‌گیرند:

در طبقه اول همسر و پدر و مادر و فرزندان و

در طبقه دوم برادر و خواهر و اولاد برادر و خواهر و

در طبقه سوم عمو وعمه و دایی و خاله و فرزندان آن‌ها هستند.

مبحث نهم : موجبات انتقال ارث

در صورتی ورثه  می‌تواند از متوفی ارث ببرد که از متوفی مالی بر جا مانده باشد و بین متوفی و ورثه رابطه خویشاوندی وجود داشته باشد گفتنی است که در رابطه نسبی همیشه ارث منتقل می‌شود ولی در رابطه سببی در صورتی امکان انتقال ارث وجود دارد که ازدواج به صورت دائم به وجود آمده باشد.

شرط دیگر آن که مورث باید مرده و وارث در زمان فوت زنده بوده باشد. باید بدانید که جنین هم در صورت زنده متولد شدن از مورث خود ارث می‌برد. در صورتی که جنین مرده ارث نمیرد . اما حتی اگر یک لحظه پس از تولد زنده باشد ، وارث محسوب شده و طبق قانون ارث می‌برد.

مبحث دهم : محاسبه سهم الارث افراد

ارث زن از شوهر: اگر متوفی فرزند داشته باشد یک هشتم و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم از ارث متوفی به زن او می‌رسد .

ارث شوهر از زن : اگر متوفی فرزند داشته باشد یک چهارم و اگر متوفی فرزند نداشته باشد نصف ارث به شوهر او می‌رسد .

ارث فرزندان از پدر: ارثیه ی تک فرزندی تمام ارث است . اگر فرزندان پسر و دختر باشند به نسبت دو به یک (دو برای پسر و یک برای دختر) میباشد . اگر فرزندان فقط دختر یا فقط پسر باشند ارثیه به صورت مساوی بین فرزندان تقسیم میشود .

مبحث یازدهم : ارث به دولت

اگر متوفی فقط همسرداشته باشد یک چهارم اموال به او ارث می‌رسد و مابقی اموالِ به دولت می‌رسد و اگر تعداد همسران یک مرد بیش از یکی باشد همان میزان ارث که برای زن مشخص شده به طور مساوی بین تمامی زن‌ها تقسیم می‌شود . یعنی همان یک چهارم جدا شده از اموال متوفی بین همسران تقسیم شده و سه چهارم باقی مانده به دولت می رسد .

شوهر از زن : در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد سهم الارث یک دوم است  و اگر فرزندی داشته باشد سهم الارث او یک چهارم است و اگر تنها وارث شوهر باشد کل اموال را به ارث می‌برد.

زن از شوهر بدون داشتن اولاد سهم زن یک چهارم است و با داشتن اولاد سهم او یک هشتم است . در هر صورت زن از شوهر بیش از یک چهارم ارث نمیبرد.

پدراز فرزند : اگرمتوفی فرزند باشد ؛ درصورت نداشتن فرزند پدر متوفی یک ششم از ترکه را به ارث می‌برد. و اینکه اگر تنها وارث متوفی پدر باشد تمام اموال را و اگر مادر متوفی نیز زنده باشد یک سوم از اموال را به ارث میبرد .

مادر از فرزند : اگر متوفی فرزند باشد ؛ درصورت نداشتن فرزند مادر یک ششم از ترکه و اگر تنها تنها وارث متوفی مادر باشد تمام اموال را و اگر پدر متوفی نیز زنده باشد یک سوم از اموال را به ارث میبرد .

مبحث دوازدهم : آیا محروم کردن از ارث قانونی است؟

خیر . زیرا قوانین ارث از قوانین امری است و متوفی نمی‌تواند وارثی را به طور مستقیم از ارث محروم کند. شخص می‌تواند با وقف اموال خود قبل از فوت به صورت قطعی وارث را از ارث محروم کند . اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.(ماده ی 837 ق م ).

تحریر ترکه هزینه وکیل برای انحصار وراثت مدت زمان انجام انحصار وراثت تحریر ترکه نرخ حق الوکاله انحصار وراثت هزینه وکالت انحصار وراثت وکالت کاری برای انحصار وراثت سهم دولت از انحصار وراثت تقسیم ترکه  مالیات انحصار وراثت  تقسیم ترکه مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت تقسیم ترکه .
تقسیم ترکه هزینه وکیل برای انحصار وراثت مدت زمان انجام انحصار وراثت نرخ حق الوکاله انحصار وراثت هزینه وکالت انحصار وراثت وکالت کاری برای انحصار وراثت تحریر ترکه سهم دولت از انحصار وراثت مالیات انحصار وراثت مدارک لازم برای درخواست انحصار وراث تحریر ترکه.