انحصار وراثت

 

انحصار وراثت و تحریر ترکه توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با حق الوکاله پائین و بصورت فوری در شورای حل اختلاف انجام میشود ، ما بدون نیاز به حضور و سردرگمی شما و بدون اتلاف وقت و هزینه زیاد گواهی انحصار ورثه شما را در اسرع وقت اخذ و به شما تحویل مینمائیم.

توسط

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

مشاوره حقوقی رایگان (تلفنی، تلگرامی و حضوری)

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت:

۱- گواهی فوت متوفی

۲- شناسنامه متوفی

۳- استشهادیه محضری

۴- گواهی مالیاتی ( مالیات بر ارث)

۵ – کپی شناسنامه وراث برابر با اصل شده

۶- دادخواست انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت – مراحل صدور و مدارک لازم جهت انحصار وراثت

ما با حق الوکاله بسیار ارزان و بصورت فوری گواهی انحصار ورثه را برایتان اخذ مینمائیم.

هزینه وکیل جهت این پرونده در شورای حل اختلاف ۴ میلیون تومان میباشد ما ارزانترین حق الوکاله و سریعترین پیگیری را به شما ارائه مینمائیم.

پرونده خود را به ما بسپاریدو خود را از صرف وقت و هزینه بسیار نجات دهید .

اخذ گواهی انحصار ورثه یک پروسه هزینه بر و زمانبر میباشد اما ما شما را بسیار فوری با حق الوکاله بسیار ارزان به مقصد میرسانیم.

هزینه وکیل برای انحصار وراثت مدت زمان انجام انحصار وراثت نرخ حق الوکاله انحصار وراثت هزینه وکالت انحصار وراثت وکالت کاری برای انحصار وراثت سهم دولت از انحصار وراثت مالیات انحصار وراثت مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت

هزینه وکیل برای انحصار وراثت مدت زمان انجام انحصار وراثت نرخ حق الوکاله انحصار وراثت هزینه وکالت انحصار وراثت وکالت کاری برای انحصار وراثت سهم دولت از انحصار وراثت مالیات انحصار وراثت مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت