انحصار وراثت

write my essay

انحصار وراثت و تحریر ترکه توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با حق الوکاله پائین و بصورت فوری انجام میشود ، ما بدون نیاز به حضور و سردرگمی شما و بدون اتلاف وقت و هزینه زیاد گواهی انحصار ورثه شما را در اسرع وقت اخذ و به شما تحویل مینمائیم.

حامد عبدالهیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

مشاوره حقوقی رایگان (تلفنی، تلگرامی و حضوری)

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت:

۱- گواهی فوت متوفی

۲- شناسنامه متوفی

۳- استشهادیه محضری

۴- گواهی مالیاتی ( مالیات بر ارث)

۵ – کپی شناسنامه وراث برابر با اصل شده

۶- دادخواست انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت – مراحل صدور و مدارک لازم جهت انحصار وراثت

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 09120430104
وکیل پایه یک دادگستری و شاور حقوقی
۰۹۱۲۰۴۳۰۱۰۴

هزینه وکیل برای انحصار وراثت مدت زمان انجام انحصار وراثت نرخ حق الوکاله انحصار وراثت هزینه وکالت انحصار وراثت وکالت کاری برای انحصار وراثت سهم دولت از انحصار وراثت مالیات انحصار وراثت مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثتwrite my essay for me cheapbuy essaysassignment help