اجرای اسناد رسمی

اجـــرای اسناد رسمی

 بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۰۹ ومطابق آئین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ باستناد قانون برنامه ششم توسعه دارندگان اسناد رسمی می توانند بدون مراجعه به محاکم دادگستری و تشریفات زمانبر آن شخصاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری با قرارداد وکالت در دوایر اجرای ثبت مستقیماً به اداره اجرای ثبت مراجعه و با صدور اجرائیه ثبتی توسط وکیل اجرای اسناد رسمی اموال متعهد را بدون تشکیل جلسه دادرسی نمایند .

وکیل اجرای اسناد رسمی اجرای ثبت اجرائیه ثبتی وکیل ثبتی
وکیل اجرای اسناد رسمی اجرای ثبت اجرائیه ثبتی وکیل ثبتی

توقیف اموال در قانون اجرای اسناد رسمی تنها هنگامی میسر می باشد که تردیدی در مالکیت بدهکار وجود نداشته باشد و در دفاتر ثبت قانوناً بنام بدهکار باشد .

اسناد قابل اجرا در ادارات ثبت عبارتند از :

  1. چک ، سفته ، اوراق بهادار
  2. مهریه مندرج در سند نکاح و تعهدات ضمن عقد ازدواج
  3. اجاره نامه رسمی و وثیقه و اجاره و هزینه مشترک آپارتمان ها موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۵۸ و اسناد وثیقه و اجاره
  4. قراردادهای بانکی و قبوض اقساطی دفترخانه های اسناد رسمی
  5. اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده
  6. آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵

وکلیه اسناد لازم الاجرا مصرحه در قانون

وکالت در اجرای اسناد رسمی توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام می یابد . درصورتیکه از توقیف یک مال یا نحوه کارشناسی و یا نحوه برگزاری مزایده شکایت شود رئیس ثبت به موضوع رسیدگی و رای صادر می کند و اگر رای رئیس ثبت نیز مورد اعتراض قرار گیرد موضوع در هیات ثبت استان رسیدگی و نهایتاً نیز موضوع در شورای عالی ثبت  مطابق قانون رسیدگی خواهد گردید که مرجع عالی رسیدگی به آراء دوایر اجرای ثبت می باشد .

در عین حال بدهکار که علیه او اجرائیه صادر شده می تواند که به دادگاه شکایت کند و دستور توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه را از دادگاه بخواهد . طبق قانون ششم توسعه مراجعین و وکلا دادگستری که دارای پروانه رسمی وکالت و وکیل رسمی دادگستری می باشند می بایست دعاوی مشمول قانون اسناد رسمی را پس از پذیرش وکالت در دوایر اجرا ثبت طرح نموده و دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند مگر اینکه این افراد در اداره ثبت در مهلت هائی که پیش بینی شده موفق به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق مراجعه به دادگاه را دارند .

لازم به ذکر است که در عملیات اجرائی اسناد رسمی مستثنیات دین نیز لحاظ می گردد.

مطابق ماده ۶۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷ اموال و اشیاء ذیل جزء مستثنیات دین بوده و بازداشت نمی شود  : مسکن متناسب با شأن بدهکار ، لباس ، اسباب و اثاثیه برای رفع حوائج ، آذوقه ، وسائل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران و کشاورزان ؛ وسیله نقلیه مورد نیاز متعهد اما در صورت فوت متعهد دیون از کلیه اموال بجا مانده استیفاء می شود .

در صورت نیاز به وکیل در خصوص قانون اجرای اسناد رسمی یا مستثنیات دین یا توقیف و رفع توقیف با اعطاء وکالت رسمی به وکیل دادگستری و انعقاد قرارداد تضمینی و به شرط موفقیت و یا مشاوره تلفنی و تلگرامی رایگان و حتی ملاقات با وکیل مشاوره حضوری رایگان با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید .

وکیل اجرای اسناد رسمی اجرای ثبت اجرائیه ثبتی وکیل ثبتی
وکیل اجرای اسناد رسمی اجرای ثبت اجرائیه ثبتی وکیل ثبتی

خواهشمند است ابتدا تصویر اسناد و مدارک مرتبط خود را به واتس آپ یا تلگرام ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ ارسال فرموده تا دقیقا بررسی و پاسخ داده شود همچنین سئوالات خود را نیز میتوانید از همین طریق ارسال و پاسخ مقتضی را از مشاورحقوقی و وکیل با سابقه دادگستری در امور ثبت دریافت فرمائید .

#مشاوره حقوقی با وکیل در دفتر ما رایگان بوده و از شما وجهی بابت حق مشاوره دریافت نخواهد گردید .

جهت ملاقات با وکیل با هماهنگی قبلی به نشانی ذیل مراجعه فرمائید :

تهران – میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی ( ویلا) کوچه نیائی پ۷ ممیز یک دفتر وکالت