اجرای احکام مدنی

وکیل احرای احکام مدنی 09126161121 اجرائیه مستثنیات دین رد مال مزایده اعسار تقسیط ردمال اعتراض به عملیات اجرائی جلب محکوم علیه
۳۰ مرداد , ۱۴۰۰

کلیه دادنامه های حقوقی بعد از قطعیت دادنامه و سپری شدن مهلت اجرائیه به درخواست محکوم له جهت استیفای محکوم به با درخواست محکوم علیه یا وکیل قانونی وی به اجرای احکام مدنی ارسال میگرددو سپس با استعلام سه گانه از اداره ثبت و پلیس راهور و بانک مرکزی عملیات اجرا ادامه مییابد .

وکیل احرای احکام مدنی 09126161121 اجرائیه مستثنیات دین رد مال مزایده اعسار تقسیط ردمال اعتراض به عملیات اجرائی جلب محکوم علیه
وکیل احرای احکام مدنی 09126161121 اجرائیه مستثنیات دین رد مال مزایده اعسار تقسیط ردمال اعتراض به عملیات اجرائی جلب محکوم علیه

جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص اجرای احکام مدنی با شماره 09126161121 تماس حاصل فرمائید.

نحوه صدور اجرائیه:

بعد از قطعیت دادنامه محکوم له میتواند از دادگاه حقوقی بدوی صادر کننده دادنامه کتبا تقاضای صدور اجرائیه نموده و با انقضای ۱۰ روز از زمان ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه تقاضای اجرای حکم انجام میشود.

نحوه ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی :

بعد از انقضای ده روزه مدت اجرائیه محکوم له میبایست کتبا تقاضای ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی را از دادگاه صادر کننده اجرائیه درخواست نماید لازم به ذکر است چنانچه رای غیابی بوده باشد لازم است ابندا ضامن معرفی گردیده و سپس دستور ارسال به اجرای احکام ارسال خواهد گردید .

اقدامات دایره اجرای احکام مدنی :

بعد از وصول پرونده اجرای احکام مدنی با توجه به نوع محکومیت به اجرای مفاد دادنامه خواهد پرداخت و در صورت ابهام در اجرای حکم مراتب از دادگاه صادر کننده حکم قطعی کسب تکلیف خواهد گردید.

اجرای احکام مدنی در پاره ای از مجتمع های قضائی در دفتر شعبه مستقر بوده و در پاره ای دیگر بصورت متمرکز در همان مجتمع میباشد که اجرای احکام متمرکز نامیده میشود.

مراجعه و پیگیری پرونده در اجرای احکام حقوقی مستلزم اخذ نوبت از طریق سامانه نوبت دهی اجرای احکام میباشد و بدون نوبت اینترنتی پرونده قابل پیگیری نمیباشد.

مشاوره حقوقی رایگان توسط وکیل باسابقه دادگستری ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

متاسفانه پیگیری پرونده در اجرای احکام مدنی و شوراهای حل اختلاف به سبب سیستم نوبت دهی اینترنتی بسیار دشوار گردیده بطوریکه گاه حتی مشکلتر از مراحل دادرسی پرونده میباشد .

جهت پیگیری پرونده تان لازم است از تخصص یک وکیل اجرای احکام بهره گرفته تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

اجرای احکام دادنامه های غیابی: 

کلیه دادنامه های غیابی بعد از صدور اجرائیه توسط دادگاه صادر کننده حکم و انقضای مدت قانونی  آن مستلزم تودیع ضمانت از ناحیه محکوم له (خواهان)میباشد  و قبل از صدور دستور ارسال پرونده به اجرای احکام میبایست ضامن توسط خواهان معرفی شود .

ضمانت اجرای دادنامه غیابی معمولا شامل فیش حقوقی یا جواز کسب بعنوان کفیل  میباشد مگر در موارد خاص که وثیقه تعیین میگردد.

ضمانت اجرای حکم دادنامه غیابی به این سبب اخذ میگرددکه اگر روزی محکوم علیه غیابی حاضر یا جلب گرید و یا با تقاضای واخواهی برائت حاصل نمود بتوانخسارات وی را از محل ضمانت پرداخت نمود.

در صورت وجود مشکل در اجرای دادنامه های  خوددر اجرای احکام مدنی  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ وکیل باسابقه دادگستری و مشاور حقوقی مشورت نمائید.
ما بصورت رایگان سئوال حقوقی شما را پاسخ میدهیم , و همچنین ملاقات حضوری با وکیل در دفتر وکالت ما رایگان است و هزینه ای از شما دریافت نخواهد گردید.
لطفا ابتدا بصورت مشاوره حقوقی آنلاین تصاویر اسناد و دادنامه های خود را به واتساپ یا تلگرام ما ارسال فرموده تا دقیقا مورد بررسی قرارگیرد.

صدور استعلامات سه گانه در اجرای احکام مدنی:

اولین اقدام اجرای احکام مدنی صدور سه استعلام میباشد :

1- استعلام از پلیس راهور جهت توقیف و بازداشت وسائل نقلیه محکوم علیه

2- استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک جهت دسترسی و توقیف پلاکهای ثبتی محکوم علیه

3- استعلام و سپس مسدود نمودن حسابهای بانکی محکوم علیه

بدیهی است چنانچه محکوم له اموالی از محکوم علیه شناسائی نموده باشد میتواند مراتب را به اجرای احکام مدنی اعلام تا نسبت به بازداشت و توقیف آن اقدام گردد .

وکیل احرای احکام مدنی 09126161121 اجرائیه مستثنیات دین رد مال مزایده اعسار تقسیط ردمال اعتراض به عملیات اجرائی جلب محکوم علیه
وکیل احرای احکام مدنی 09126161121 اجرائیه مستثنیات دین رد مال مزایده اعسار تقسیط ردمال اعتراض به عملیات اجرائی جلب محکوم علیه

جلب محکوم علیه:

بعد از وصول پاسخ استعلامات سه گانه اجرای احکام چنانچه محکوم علیه فاقد مال بوده باشد حکم جلب صادر خواهد گردید .

اما درصورتیکه اموالی از محکوم علیه بازداشت گردیده باشد نسبت به مزایده آن اقدام خواهد شد .

اعسار یا تقسیط بدهی :

بدهکار یا محکوم علیه دادنامه حقوقی قبل یا بعد از جلب میتواند دادخواست اعسار یا تقسیط بدهی خود را به دادگاه بدوی ارسال و پس از رسیدگی در صورتیکه اعسار وی به ثبوت برسد از زندان آزاد گردیده و به پرداخت اقساطی بدهی خود خواهد پرداخت .

جهت کسب اطلاع از نحوه اعسار یا تقسیط محکومیت لطفا اینچا را کلیک بفرمائید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

قانون اجرای احکام مدنی رای قطعی دادنامه قطعی وکیل اجرای احکام مشاور حقوقی آنلاین وکیل تلفنی وکیل مجرب در اجرای احکام مدنی دادنامه حقوقی وکیل اجرائیه استعلام ثلاثه قانون اجرای احکام پیگیری پرونده در اجرای احکام ردمال اجرای حکم معرفی مال توقف اجرای حکم وکیل  اجرای احکام نحوه ارسال پرونده به اجرای احکام اجرای مدنی .

وکیل احرای احکام مدنی 09126161121 اجرائیه مستثنیات دین رد مال مزایده اعسار تقسیط ردمال اعتراض به عملیات اجرائی جلب محکوم علیه
وکیل احرای احکام مدنی 09126161121 اجرائیه مستثنیات دین رد مال مزایده اعسار تقسیط ردمال اعتراض به عملیات اجرائی جلب محکوم علیه

اجرای حکم غیابی اجرای احکام متمرکز مدنی