اجرای احکام مدنی

 اجرای احکام مدنی

کلیه دادنامه های حقوقی بعد از قطعیت دادنامه و سپری شدن مهلت اجرائیه به درخواست محکوم له جهت استیفای محکوم به با درخواست محکوم علیه یا وکیل قانونی وی به اجرای احکام مدنی ارسال میگردد.

نحوه صدور اجرائیه : بعد از قطعیت دادنامه محکوم له میتواند از دادگاه کتبا تقاضای صدور اجرائیه نموده و با انقضای ۱۰ روز از زمان ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه تقاضای اجرای حکم انجام میشود.

بعد از وصول پرونده اجرای احکام مدنی با توجه به نوع محکومیت به اجرای مفاد دادنامه خواهد پرداخت و در صورت ابهام در اجرای حکم مراتب از دادگاه صادر کننده حکم قطعی کسب تکلیف خواهد گردید.

در صورت وجود مشکل در اجرای دادنامه های  خوددر اجرای احکام مدنی  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ وکیل باسابقه دادگستری و مشاور حقوقی مشورت نمائید.

ما بصورت رایگان سئوال حقوقی شما را پاسخ میدهیم , و همچنین ملاقات حضوری با وکیل در دفتر وکالت ما رایگان است و هزینه ای از شما دریافت نخواهد گردید.

لطفا ابتدا بصورت مشاوره حقوقی آنلاین تصاویر اسناد و دادنامه های خود را به واتساپ یا تلگرام ما ارسال فرموده تا دقیقا مورد بررسی قرارگیرد.

وکیل با تجربه دادگستری۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

قانون اجرای احکام مدنی رای قطعی دادنامه قطعی وکیل اجرای احکام مشاور حقوقی آنلاین وکیل تلفنی وکیل مجرب در اجرای احکام مدنی دادنامه حقوقی وکیل

بازگشت به صفحه نخست :

www.vakil724.com